Քննական հարցաշարեր

Տեսադասերը և հարցերի մեկնաբանություն տեսնելու համար պետք է մուտքագրվել:
Քննական հարցաշարերը մենք խմբավորել են այնպես, որ հնարավորինս հեշտացնենք դրանք սովորելու գործընթացը: Մեկնաբանությունում սեղմեք կանոնների վրա (օրինակ "Կանոն 28") և կտեսնեք կանոնը:


Օրենքում և կանոններում օգտագործվող հասկացություններ

Ճանապարհային գծանշումներ

Ճանապարհային նշաններ

Երթևեկության կանոնները

Վարորդների իրավունքներն ու պարտականությունները

Անսարքություններ և շահագործումն արգելող պայմաններ

Առաջին բուժօգնության հարցեր

Դուք կարող եք մեկ քլիքով գրանցվել կամ մուտքագրվել varord.am, եթե գրանցված եք այս կայքերից մեկում:

դեպի վեր