Քննական թեստեր

Թեստերի արդյունքները պահպանելու և և մեկնաբանություն տեսնելու համար պետք է մուտքագրվել:
Թեստի արդյունքը համարվում է դրական, եթե դուք ճիշտ պատասխանեք 10 հարցերից առնվազն 9-ին: Թեստի լրացման համար տրվում է 15 րոպե ժամանակ: Եթե թեստի լրացումը չավարտեք 15 րոպեի ընթացքում, բոլոր չլրացված հարցերի դիմաց կգրանցվի 0 միավոր:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Դուք կարող եք մեկ քլիքով գրանցվել կամ մուտքագրվել varord.am, եթե գրանցված եք այս կայքերից մեկում:

Սովորում ենք կանոնները

Օհօ, էլի՞ նկարվեցի

որտեղ են տեցադրված արագաչափերը

Ստուգեք խախտումներն առցանց

դեպի վեր