055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Լրացուցիչ տեղեկատվության նշաններ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
քննական հարցեր

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:

 • Միայն դեպի ձախ:
 • Միայն դեպի աջ:
 • Ուղիղ և դեպի ձախ:
 • Բոլոր ուղղություններով:
Մեկնաբանություն
Նշան 8.3.1-ը ցույց է տալիս, որ երթևեկությունն արգելվում է նշանի ազդման ուղղությամբ:
2
քննական հարցեր

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը`

 • Դեպի ձախ և դեպի աջ:
 • Ուղիղ և հակառակ ուղղությամբ:
 • Միայն ուղիղ:
 • Բոլոր ուղղություններով:
Մեկնաբանություն
Նշան 8.3.3-ը ցույց է տալիս երթևեկությունն արգելվում է նշանի ազդման ուղղությունները:
3
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր- արգելող նշաններ

Այս նշանները թույլատրում են երթևեկությունը`

 • Միայն դեպի ձախ:
 • Միայն ուղիղ:
 • Միայն դեպի աջ:
 • Ուղիղ, դեպի աջ և հակառակ ուղղությամբ:
Մեկնաբանություն
Նշան 8.3.2-ը ցույց է տալիս երթևեկությունն արգելվում է նշանի ազդման ուղղությունը:
4
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր- արգելող նշաններ

Նշաններից ո՞րն է արգելում երթևեկությունը նշանի վրա Ճիշտ պատկերվածից ավելի փոքր միջտարածությամբ:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
նշան 3.14, նշան 3.15, նշան 3.16, նշան 8.2.2, նշան 6.2
5
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց ուղղությամբ ճանապարհի նեղ հատված մուտք գործող կամ դրան մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
նշան 3.3, նշան 2.4, նշան 2.6, նշան 2.3.1, նշան 8.3.3
6
վարորդական իրավունքիքննական հարցեր

Ի՞նչ է նշանակում նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը:

 • Նշանից մինչև առաջին շրջադարձի սկիզբը եղած հեռավորությունը:
 • Առաջին շրջադարձից մինչև երկրորդ շրջադարձի սկիզբը եղած հեռավորությունը:
 • Վտանգավոր շրջադարձերով ճանապարհի հատվածի երկարությունը:
Մեկնաբանություն
"Ազդման գոտի" նշանը ցույց է տալիս "Կտրուկ շրջադարձերի" երկարությունը:
7
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ի՞նչ են նշանակում հետևյալ նշանները:

 • Մոտոցիկլների երթևեկությունը դեպի աջ արգելվում է:
 • Մոտոցիկլների երթևեկությունը դեպի աջ թույլատրվում է:
Մեկնաբանություն
"Ազդման ուղղություն" նշանը ցույց է տալիս, որ "մոտոցիկլների երթևեկությունը արգելվում է" աջ:
8
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Նշաններից ո՞րն է արգելում կայանումն ամսվա զույգ օրերին:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
նշան 3.28, նշան 8.5.2, նշան 8.5.1, նշան 3.29, նշան 3.30
9
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը`

 • Ճանապարհի նեղ հատվածի երկարությունը:
 • Նշանից մինչև ճանապարհի նեղ հատվածն ընկած հեռավորությունը:
 • Մինչև ճանապարհի նեղ հատվածի շրջանցման տեղն ընկած հեռավորությունը:
Մեկնաբանություն
"Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ" նշանը ցույց է տալիս, որ նշանի տեղադրման տեղից 300 մ հետո առկա է "ճանապարհի նեղ հատված":
10
լրացուցիչ տեղեկատվության նշաններ

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանելն արգելող ճանապարհային նշանների ազդման գոտին:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
նշան 3.14, նշան 3.15, նշան 3.16, նշան 8.2.2, նշան 6.2
11
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս նախազգուշացնող նշանների ազդեցության` ճանապարհի վտանգավոր հատվածի երկարությունը:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
նշան 6.2, նշան 8.1.1, նշան 6.14.2, նշան 8.2.1, նշան 8.1.2
12
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նախազգուշացնող նշաններ

Ինչի՞ մասին են զգուշացնում այս նշանը և ցուցանակը:

 • Նորոգման աշխատանքների կատարման պատճառով ճանապարհի կողնակին կանգառն արգելվում է:
 • Նորոգման աշխատանքների կատարման պատճառով ճանապարհի կողնակ մուտք գործելը վտանգավոր է:
 • Նորոգման աշխատանքների կատարման պատճառով ճանապարհի կողնակին կայանելն արգելվում է:
Մեկնաբանություն
Նշանների համակցությոնւը ցույց է տալիս, որ կատարվում են "նորոգման աշխատանքներ" , ինչի պատճառով կողնակում կանգառ կատարելը վտանգավոր է ( "վտանգավոր կողնակ"):
13
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր նշանն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
նշան 8.3.3 , նշան 2.3.1, նշան 2.6, նշան 2.4, նշան 3.4
14
լրացուցիչ տեղեկատվության նշաններ

Հետևյալ նշաններից (ցուցանակներից) ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
նշան 8.7, նշան 8.12, նշան 8.6.2., նշան 8.10, նշան 8.4.3
15
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հատում հեծանվային արահետի հետ»:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
նշան 4.4, նշան 1.24., նշան 3.9, նշան 8.4.7 , նշան 3.5
16
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
նշան 3.3, նշան 2.4, նշան 2.6, նշան 2.3.1, նշան 8.3.3
17
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր -նշաններ

Հետևյալ նշանները ցույց են տալիս`

 • Կայանման վայրը 30 մետրից` «Հաշմանդամներ» ճանաչման նշանով կահավորված ավտոմոբիլների համար:
 • Կայանման վայրը 30 մ երկարությամբ գոտում` տրանսպորտային միջոցների համար` բացառությամբ մոտոսայլակների:
 • Կայանման վայրը 30 մ երկարությամբ գոտում` մոտոսայլակների և «Հաշմանդամ» ճանաչման նշանով կահավորված ավտոմոբիլների համար:
Մեկնաբանություն
Նշանների համակցությունը ցույց է տալիս, որ նշանների տեղադրման տեղից 30մ երկարությամբ տարածության (նշան 8.2.1) վրա առկա է կայանման տեղ (նշան 6.4), որտեղ կայանել թույլատրվում է միայն հաշմանդամների կողմից օգտագործվող մեքենաները կամ մոտոսահնակները (նշան 8.17 ):
18

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Նշանի ազդեցության գոտում վարորդները պետք է երթևեկեն նշանի վրա ցույց տրվածից ավելի բարձր արագությամբ:
 • Նշանի ազդեցության գոտում վարորդներին առաջարկվում է երթևեկել նշանի վրա ցույց տրված արագությամբ:
Մեկնաբանություն
Նշանների համակցությունը ցույց է տալիս, որ նշանների տեղադրման տեղից 800մ տարածության վրա (նշան 8.2.1) առաջարկվում է երթևեկել 50կմ/ժ արագությամբ (նշան 6.2):
19

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Նշանից 150-300 մետրից հետո աջ կողմից կա ճանապարհի նեղացում,որի երկարությունը 100 մ է:
 • Նշանից 100 մետրից հետո, ճանապարի աջ կողմից կա ճանապարհի նեղացում:
Մեկնաբանություն
"Ճանապարհի նեղացում" նշանը տեղադրվում է ճանապարհի նեղացումից 150-300մ առաջ բնակավայրերից դուրս, իսկ "ազդման գոտի" նշանը ցույց է տալիս ճանապարհի նեղացած հատվածի երկարությունը:
20

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում վարորդին երթևեկել:

 • Միայն աջ և ձախ:
 • Միայն ուղիղ:
 • Ուղիղ և հակառակ ուղղությամբ:
Մեկնաբանություն
Նշանների համատեղ կիրառումը ցույց է տալիս, որ երթևեկությունը արգելվում (նշան 3.2) է աջ և ձախ (նշան 8.3.3):
21

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Կանգառն արգելված է շաբաթ օրերին:
 • Կանգառն արգելված է կիրակի օրերին:
 • Կանգառն արգելված է շաբաթ-կիրակի և տոն օրերին:
 • Կանգառն արգելված է ձյունաթափի ժամանակ:
Մեկնաբանություն
Նշանների համակցությունը ցույց է տալիս, որ կանգառն արգելվում է (նշան 3.27) շաբաթ, կիրակի և տոն օրերին (նշան 8.5.1):
22

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Նորոգման աշխատանքների պատճառով կողնակ մուտք գործելը վտանգավոր է:
 • Ճանապարհին իրականացվում են վերանորոգման աշխատանքներ:
Մեկնաբանություն
Նշանների համակցությոնւը ցույց է տալիս, որ կատարվում են "նորոգման աշխատանքներ" , ինչի պատճառով կողնակում կանգառ կատարելը վտանգավոր է ( "վտանգավոր կողնակ"):
23

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Ճանապարհի սառցապատման ժամանակ պետք է երթևեկել 40 կմ/ժ արագությամբ:
 • Թաց ճանապարհածածկույթի դեպքում պետք է երթևեկել 40 կմ/ժ-ից ոչ ավելի արագությամբ:
Մեկնաբանություն
Նշանների համակցությունը ցույց է տալիս, որ թաց ճանապարհածածկույթի դեպքում (նշան 8.16) պետք է երթևեկել 40 կմ/ժ-ից ոչ ավելի արագությամբ (նշան 3.24):
24

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Կանգառն արգելված է շաբաթ օրերին:
 • Կանգառն արգելված է կիրակի օրերին:
 • Կանգառն արգելված է աշխատանքային օրերին:
Մեկնաբանություն
Նշանների համակցությունը ցույց է տալիս, որ կանգառն արգելվում է (նշան 3.27) կանգառն արգելված է աշխատանքային օրերին (նշան 8.5.2):
25

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Թաց ճանապարհածածկույթի դեպքում առաջարկվում է երթևեկել 40 կմ/ժ արագությամբ:
 • Թաց ճանապարհածածկույթի դեպքում թույլատրվում է երթևեկել 40 կմ/ժ-ից ոչ ավելի արագությամբ:
Մեկնաբանություն
Նշանների համակցությունը ցույց է տալիս, որ թաց ճանապարհածածկույթի դեպքում (նշան 8.16) նախընտրելի է երթևեկել 40 կմ/ժ արագությամբ (նշան 6.2):
26

Տվյալ իրադրությունում նշանից 200 մ հեռավորության վրա վարորդն ունի՞ արդյոք հետադարձի իրավունք:

 • Իրավունք ունի:
 • Իրավունք չունի:
Մեկնաբանություն
Նշանների համակցությունը ցույց է տալիս, որ 200մ հետո (նշան 8.1.1 ) առկա է հետադարձի տեղ (նշան 6.3.1), թեև առանց նշանների էլ պարզ է որ նկարում ներկայացված ճանապարհի հատվածում կարելի է հետադարձ կատարել համաձայն ընդհատվող գծանշման (Գծանշում 1.11 ):
27
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Որ տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:

 • Միայն մոտոցիկլին
 • Միայն բեռնատար ավտոմոբիլին
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլին և մոտոցիկլին
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:
Մեկնաբանություն
Նշանների համակցությունը ցույց է տալիս որ Կայանելն արգելվում է և միայն 3.5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար մեքենաներին : Քանի որ նկարում ներկայացված բեռնատարի զանգածը 3,5 տ-ից ավել է (4տ), ապա դրա կայանումը ներկայացված նշանների ներքո արգելվում է:
28

Նշված ճանապարհային նշանների ազդման գոտում թույլատրվու՞մ է կանգառ կատարել, ուղևորներ նստեցնելու նպատակով:

 • Թույլատրվում է:
 • Արգելվում է:
Մեկնաբանություն
Նշանների համատեղ կիրառումը նշանակում է, որ նշանների տեղադրման տեղից 200մ երկարությամբ տարածության (նշան 8.2.2) վրա կայանելն արգելում է (նշան 3.28): Նկատեք, որ արգելվում է կայանումը, բայց ոչ կանգառը:
29

Ի՞նչ արագությամբ կարող է շարունակել երթևեկությունը ավտոբուսի վարորդը տվյալ ճանապարհային նշանով նշված գոտում:

 • 60 կմ/ժ-ից պակաս:
 • Ոչ պակաս 60 կմ/ժ, բայց ոչ ավելի քան 70 կմ/ժ:
 • Ոչ պակաս 60 կմ/ժ բայց ոչ ավելի քան 90 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Այն գոտին, որով երթևեկում է ավտոբուսը, ունի արագության հատուկ ռեժիմ: Համաձայն այդ գոտու վրա տեղադրված նշանների (նշան 8.14), տվյալ գոտիով երթևեկության նվազագույն արագությունը 60կմ/ժ է (նշան 4.6):
30
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր  -Նախազգուշացնող ազդանշաններ, հատուկ ազդանշաններ,  վազանց

Ո՞ր նշանների ազդեցությունն է գործում միայն այն ժամանակահատվածում, որ ընթացքում երթևեկելի մասի ծածկույթը խոնավ է:

 • Միայն A և C
 • Միայն B
 • Միայն C
 • Բոլոր
Մեկնաբանություն
Նշաններից միայն երրորդի հետ է կիրառվում "խոնավ ծածկույթ" նշանը (նշան 8.16), ինչը նշանակում է, որ միայն երրորդ նշանի դեպքում է, որ նշանի ազդեցությունը գործում է միայն այն ժամանակահատվածում, երբ երթևեկելի մասի ծածկույթը խոնավ է:
   <<<       >>>