055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Տրանսպորտային միջոցի ճանաչման նշաններ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
տրանսպորտային միջոցների ճանաչման նշաններ

Այսպիսի ճանաչման նշանով կահավորվում են այն ավտոմոբիլները, որոնք`

 • Փոխադրում են վտանգավոր բեռներ:
 • Ղեկավարվում են հաշմանդամների կողմից:
 • Ղեկավարվում են խուլ, կամ խուլ ու համար վարորդների կողմից:
 • Ղեկավարվում են մինչև 2 տարի վարորդական փորձ ունեցող վարորդների կողմից:
Մեկնաբանություն
Խուլ վարորդ«Խուլ վարորդ»` խուլ կամ խուլ ու համր վարորդների կողմից վարվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների առջևի և հետևի մասում` գագաթը ներքև ուղղված երևակայական հավասարակողմ եռանկյան անկյուններում երեք սև փոքր շրջանների պատկերով դեղին շրջանի տեսքով (նշանի տրամագիծը` 160 մմ, փոքր շրջաններինը` 40 մմ).
2
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Այսպիսի ճանաչման նշանով են կահավորվում այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք`

 • Ղեկավարվում են հաշմանդամների կողմից:
 • Փոխադրում են ծանրաքաշ և մեծ եզրաչափերով բեռներ:
 • Փոխադրում են վտանգավոր բեռներ:
 • Ղեկավարվում են խուլ, կամ խուլ ու համար վարորդների կողմից:
Մեկնաբանություն
Վտանգավոր բեռ«Վտանգավոր բեռ»` վտանգավոր բեռներ փոխադրող տրանսպորտային միջոցների առջևի և հետևի մասերում ուղղանկյան տեսքով` չափերը` 690 x 300 մմ, որի աջ մասը 400 x 300 մմ նարնջագույն է և երկարությամբ բաժանված է երկու հավասար մասերի, իսկ ձախ մասը` սպիտակ, սև եզրաշերտով (լայնությունը` 15 մմ): Նշանի վրա կատարվում են բեռի վտանգավոր հատկությունները բնութագրող նշումներ.
3
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Տեղադրվածներից ո՞րն է կիրառվում որպես ավտոգնացքի ճանաչման նշան:

 • Ձախ նշանը:
 • Աջ նշանը:
 • Երկու նշաններն էլ:
Մեկնաբանություն
Ավտոգնացք«Ավտոգնացք»` կցորդներով բեռնատար ավտոմոբիլների և անվավոր տրակտորների (1.4 տ և բարձր դասի) խցիկների կտուրներին, ինչպես նաև համակցված ավտոբուսների և տրոլեյբուսների թափքի կտուրների առջևի մասում տեղադրված, իրարից 150 - 300 մմ հեռավորությամբ հորիզոնական դասավորված նարնջագույն երեք լապտերիկներ:
4
տրանսպորտային միջոցների ճանաչման նշաններ

Ի՞նչ է նշանակում այս ճանաչման նշանը:

 • Առջևում երթևեկելի մասի անհարթություններ ունեցող ճանապարհի հատված է:
 • Առջևում տվյալ ուղղությամբ երթևեկելու համար երեք գոտի ունեցող ճանապարհի հատված է:
 • Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված են բութակավոր դողեր:
Մեկնաբանություն
Բութակներ«Բութակներ»՝ բութակավորված(шипы) դողերով մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների հետևի մասում՝ գագաթը վեր, կարմիր եզրաշերտով, սպիտակ գույնի, հավասարակողմ, «ш» պատկերանշանով եռանկյան տեսքով (կողմի երկարությունը՝ առնվազն 200 մմ, եզրաշերտի լայնությունը՝ կողմի 1/10-ի չափով).
5
տրանսպորտային միջոցների ճանաչման նշաններ

Այս նշաններից ո՞րն է համարվում տրանսպորտային միջոցի ճանաչման նշան:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
Մեկնաբանություն
նշան 1.23, նշան 4.5, "Երեխաների փոխադրում"
6

Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում տրանսպորտային միջոցների առջևի և ետևի կողմերում` երեխաների կազմակերպված խմբեր տեղափոխելիս:

 • --1--
 • --2--
 • --3--
 • --4--
Մեկնաբանություն
"Երեխաների փոխադրում", "Հաշմանդամ", նշան 4.5, նշան 1.23,
7
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Որ ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման գոտում:

 • Կարմիրին
 • Երկու ավտոմոբիլին էլ
 • Ոչ մեկին
 • Դեղինին` «Հաշմանդամ» ճանաչման նշանով կահավորված:
Մեկնաբանություն
Կանգառն արգելվում է նշանը "բացի հաշմանդամներից" նշանի հետ համատեղ կիրառումը նշանակում է, որ արգելվում է բոլոր տեսակի ՏՄ-ների կանգառը նշված վայրում, բացի հաշմանդամ ճանաչման նշանով կահավորված ՏՄ-ներից, այս դեպքում՝ դեղին ավտոմոբիլից:
   <<<       >>>