055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Հետիոտնային անցումների հատումը

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
քննական հարցեր

Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին շարունակել երթևեկությունը:

  • Թույլատրվում է:
  • Արգելվում է:
Մեկնաբանություն
Կանոն 104. Եթե որևէ տրանսպորտային միջոց չկարգավորվող հետիոտնային անցումից առաջ դանդաղեցրել է ընթացքը կամ կանգնել (նկարում՝ կապույտ մեքենան), ապա հարևան շարքերով ընթացող մյուս տրանսպորտային միջոցների վարորդները (նկարում՝ կարմիր մեքենան)կարող են շարունակել երթևեկությունը` միայն համոզվելով, որ այդ տրանսպորտային միջոցի (նկարում՝ կապույտ մեքենայի)առջևում հետիոտներ չկան:
2
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Վարորդներից որն է պարտավոր կանգ առնել:

  • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը
  • Ավտոբուսի վարորդը
  • Երկու վարորդն էլ:
Մեկնաբանություն
Դեղին ավտոմոբիլի վարորդը պարտավոր է զիջել ճանապարհը հետիոտներին (կանոն 103):
Ավտոբուսի վարորդը կարող է շարունակել ճանապարհը, քանի որ վերացել են ճանապարհը զիջելու պատճառները:
3

Ինչպե՞ս պետք է վարվի թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը, եթե ավտոբուսի վարորդը սկսել է արգելակել:

  • Շարունակի երթևեկությունը:
  • Դանդաղեցնի ընթացքը, անհրաժեշտության դեպքում կանգնի և շարունակի երթևեկությունը` համոզվելով, որ անցումում հետիոտներ չկան:
  • Կանգ առնի և շարունակի երթևեկությունը միայն այն դեպքում, երբ ավտոբուսը կվերսկսի երթևեկությունը:
Մեկնաբանություն
Կանոն 104. Եթե որևէ տրանսպորտային միջոց չկարգավորվող հետիոտնային անցումից առաջ դանդաղեցրել է ընթացքը կամ կանգնել (նկարում՝ ավռոբուսը), ապա հարևան շարքերով ընթացող մյուս տրանսպորտային միջոցների վարորդները (նկարում՝ կապույտ մեքենան)կարող են շարունակել երթևեկությունը` միայն համոզվելով, որ այդ տրանսպորտային միջոցի (նկարում՝ ավտոբուսի)առջևում հետիոտներ չկան
   <<<       >>>