055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Արգելող նշաններ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
քննական հարցեր

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են խախտել ճանապարհային նշանի պահանջները:

 • Մոտոցիկլների վարորդները:
 • Ավտոմոբիլի և կողային կցորդով մոտոցիկլի վարորդները:
 • Միայն ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցների վարորդները:
Մեկնաբանություն
Նշան 3.3-ը արգելում է բոլոր մեխանիկական ՏՄ-ների երթևեկությունը: Նկարում պատկերված բոլոր ՏՄ-ները մեխանիկական ՏՄ-ներ են:
Նկատեք, որ մոտոցիկլի շարժիչի աշխատանքայի ծավալը միշտ մեծ է 50 խորանարդ սանտիմետրից. հակառակ դեպքում այն կհամարվեր մոպեդ:
2
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր- արգելող նշաններ

Այս ճանապարհային նշանը`

 • Արգելում է բոլոր մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը` բացառությամբ առանց կողային կցորդի երկանիվ մոտոցիկլների:
 • Արգելվում է բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը` բացառությամբ անվավոր տրակտորների:
 • Արգելվում է տրակտորների և ինքնագնաց մեքենաների երթևեկությունը:
Մեկնաբանություն
3.6. «Տրակտորների երթևեկությունն արգելվում է»Տրակտորների երթևեկությունն արգելվում է
արգելվում է տրակտորների և ինքնագնաց մեքենաների երթևեկությունը.
նշանը երկու ուղղությամբ էլ արգելում է համապատասխան տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը:
3
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում անմիջապես երթևեկելի մասերի հատումից առաջ:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 2.3.1, Նշան 3.18.1,Նշան 1.10,Նշան 1.6, Նշան 1.9
4
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - առավելության նշաններ

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 2.3.1, Նշան 1.8,Նշան 2.4,Նշան 1.33, Նշան 2.6
5
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին վազանց կատարել այս նշանի ազդման գոտում:

 • Թույլատրվում է բոլոր դեպքերում` վազանցի կանոնները պահպանելով:
 • Չի թույլատրվում:
 • Թույլատրվում է, եթե վազանցվող տրանսպորտային միջոցի արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
3.22. «Բեռնատար ավտոմոբիլներով վազանցն արգելվում է»Բեռնատար ավտոմոբիլներով վազանցն արգելվում է
բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով վազանցն արգելվում է` բացառությամբ մոտոցիկլների, թեթև մարդատար ավտոմոբիլների, ավտոբուսների և մինչև 3,5 տոննա թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլների.
6
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր- արգելող նշաններ

Նշաններից ո՞րն է վերացնում նախկին բոլոր սահմանափակումները:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 3.21, Նշան 3.23,Նշան 3.25,Նշան 3.31, Նշան 2.2
7
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր- արգելող նշաններ

Այս ճանապարհային նշանի առկայության դեպքում`

 • Արգելվում է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով վազանցի կատարումը, բացառությամբ դանդաղընթաց տրանսպորտային միջոցների, լծասայլերի, առանց կողային կցորդի երկանիվ մոտոցիկլների, մոպեդների և հեծանիվների:
 • Թույլատրվում է 3.5 տ ոչ ավելի առավելագույն թույլատրելի զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով վազանցի կատարումը:
Մեկնաբանություն
3.20. «Վազանցն արգելվում է»Վազանցն արգելվում է
արգելվում է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով վազանցի կատարումը: Թույլատրվում է վազանցել դանդաղընթաց տրանսպորտային միջոցները, լծասայլերը, առանց կողային կցորդի երկանիվ մոտոցիկլները, մոպեդները և հեծանիվները.
8
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս վազանցի արգելման գոտու վերջը:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 3.21, Նշան 3.23,Նշան 3.25,Նշան 3.31, Նշան 2.2
9
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ ր նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 3.11, Նշան 2.4,Նշան 3.20,Նշան 3.3, Նշան 3.24
10
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Այս ճանապարհային նշաններից ո՞րը չի համարվում արգելող:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 3.26, Նշան 2.4,Նշան 3.20,Նշան 3.27, Նշան 3.24
11
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունն է արգելում այս ճանապարհային նշանը:

 • Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների:
 • Միայն ավտոմոբիլների:
 • Միայն թեթև մարդատար ավտոմոբիլների:
Մեկնաբանություն
3.3. «Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելվում է»Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելվում է
Նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:
Նշանի ազդեցությունը չի տարածվում I և II խմբերի հաշմանդամների կողմից ղեկավարվող կամ նրանց փոխադրող տրանսպորտային միջոցների վրա.
նշանը երկու ուղղությամբ էլ արգելում է համապատասխան տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը:
Նշանի ազդեցությունը չի տարածվում «տաքսի» ավտոմոբիլների, ճանապարհների շինարարության, վերանորոգման, պահպանման կամ մաքրման, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցների սպասարկման և նորոգման, անսարք, վթարված և այլ տրանսպորտային միջոցների բարձման ու փոխադրման աշխատանքներ իրականացնող, ինչպես նաև գունագծապատկերներ ունեցող փոստային հատուկ կապի և այն տրանսպորտային միջոցների վրա, որոնք սպասարկում են նշանի ազդման գոտում գտնվող օբյեկտները, ինչպես նաև պատկանում կամ սպասարկում են նշված գոտում բնակվող կամ աշխատող քաղաքացիներին: Այդ դեպքերում տրանսպորտային միջոցները պետք է նշված գոտի մուտք գործեն և այնտեղից դուրս գան օբյեկտին մոտակա խաչմերուկից.
12

Ո՞ր ճանապարհային նշանն է արգելում հետադարձը:

 • --1--
 • --2--
 • --3--
Մեկնաբանություն
Նշան 3.18.1, Նշան 3.18.2,Նշան 3.19
13

Ո՞ր ճանապարհային նշանների ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:

 • Ոչ մեկը:
 • Միայն առաջինը:
 • Միայն չորրորդը:
Մեկնաբանություն
Նշան 3.28, Նշան 3.29,Նշան 3.27.,Նշան 3.3
14

Տվյալ ճանապարհային նշանների ազդեցությունը տարածվում է`

 • Ճանապարհի ձախ կողմում:
 • Ճանապարհի աջ կողմում:
 • Ճանապարհի այն կողմում, որտեղ դրանք տեղադրված են:
Մեկնաբանություն
Նշան 3.29, Նշան 3.30
15
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:

 • Դեպի աջ` առաջին անցումով:
 • Դեպի աջ` երկրորդ անցումով:
 • Դեպի աջ` առաջին և երկրորդ անցումներով:
Մեկնաբանություն
3.18.1. «Աջ շրջադարձն արգելվում է»Աջ շրջադարձն արգելվում էՆշանի ազդեցությունը տարածվում է երթևեկելի մասերի այն հատման վրա, որից առաջ նշանը տեղադրված է.
նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:
16
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Ազդու՞մ է արդյոք արգելող նշանը ճանապարհի այն հատվածի վրա, որտեղ կանգառ է կատարել վարորդը:

 • Ազդում է:
 • Չի ազդում:
Մեկնաբանություն
Կանգառն արգելվում է նշանի ազդեցությունը չի դադարում ճանապարհի խզումներում, որոնք նախատեսված են հետադարձի համար: Հետևաբար բեռնատարը կանգնած է կանգառն արգելված է նշանի ազդեցության գոտում:
17

Տվյալ նշանի ազդեցության գոտում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կանգառ կատարել:

 • Միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:
 • Միայն հաշմանդամների կողմից ղեկավարվող տրանսպորտային միջոցներին:
 • Միայն միացված հաշվիչով տաքսիներին:
 • Բոլորին արգելվում է:
Մեկնաբանություն
"կանգառն արգելված է" նշանը արգելում է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանումը առանց բացառության:
18

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանել տվյալ ճանապարհային նշանի ազդեցության գոտում:

 • Միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:
 • Տրանսպորտային միջոցներին, որոնք վարում են հաշմանդամները և միացված հաշվիչով տաքսիներին:
Մեկնաբանություն
3.28. «Կայանելն արգելվում է»Կայանելն արգելվում է
արգելվում է տրանսպորտային միջոցների կայանումը.
Նշանի ազդեցությունը չի տարածվում I և II խմբերի հաշմանդամների կողմից ղեկավարվող կամ նրանց փոխադրող տրանսպորտային միջոցների վրա, ինչպես նաև միացված հաշվիչով «տաքսի» ավտոմոբիլների վրա:Նշանի ազդեցությունը տարածվում է ճանապարհի միայն այն կողմի վրա, որտեղ դրանք տեղադրված են:
19
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր  -Նախազգուշացնող ազդանշաններ, հատուկ ազդանշաններ,  վազանց

Ո՞ր նկարում են պատկերված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունները:

 • Ձախ նկարում:
 • Մեջտեղի նկարում:
 • Աջ նկարում:
 • Մեջտեղի և աջ նկարներում:
Մեկնաբանություն
Առաջին երկու նկարում ցույց է տրված, որ խաչմերուկում հետադարձն արգելվում է համաձայն հետադարձն արգելվում է նշանի: Այդ նկարներում մեքենայի շարժման ուղղությունների մեջ նշված է հետադարձ, հետևաբար այս երկու նկարում էլ հետադարձ ուղղությունը թույլատրելի չէ: 3-րդ նկարում պատկերված բոլոր ուղղություներով մեքենան կարող է երթևեկել:
20
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր  -Նախազգուշացնող ազդանշաններ, հատուկ ազդանշաններ,  վազանց

Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում ավտոգնացքի վարորդին անցնել կամուրջի վրայով:

 • Թույլատրվում է:
 • Արգելվում է:
Մեկնաբանություն
«Զանգվածի սահմանափակում» նշանը սահմափակում է բոլոր ՏՄ-ների երթևեկությունը, որոնց գումարային զանգվածը գերազանցում է նշանի վրա նշված մեծությունը: Ավտոգնացքի հումարային զանգվածը 9տ է, իսկ թույլատրելին 5 է:
   <<<       >>>