055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Թելադրող նշաններ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Այս ճանապարհային նշանը`

  • Թույլատրում է երթևեկել միայն նշված կամ ավելի բարձր արագությամբ:
  • Արգելում է երթևեկել նշանի վրա նշվածից ավելի բարձր արագությամբ:
  • Ցույց է տալիս այն արագությունը, որով առաջարկվում է երթևեկել ճանապարհի տվյալ հատվածում:
Մեկնաբանություն
4.6. «Նվազագույն արագության սահմանափակում»Նվազագույն արագության սահմանափակում
թույլատրվում է երթևեկել միայն նշված (կմ/ժ) կամ ավելի բարձր արագությամբ.
2

Ո՞ր ճանապարհային նշանն է պարտադրում վարորդին երթևեկել միայն դեպի ձախ կամ դեպի աջ:

  • --1--
  • --2--
  • --3--
Մեկնաբանություն
Նշան 4.1.4 , Նշան 4.1.5, Նշան 4.1.6
3

Տվյալ իրադրությունում ո՞ր հետագծով է թույլատրվում արգելքի շրջանցումը:

  • Միայն a:
  • Միայն b:
  • a և b:
Մեկնաբանություն
4.2.3. «Արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից»Արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից
շրջանցումը թույլատրվում է ինչպես աջ, այնպես էլ ձախ կողմից:
   <<<       >>>