055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Հատուկ թելադրանքի նշաններ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
Ճանապարհային նշաններ

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Արգելքի շրջանցումը ձախից»:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 4.2.2, Նշան 4.1.3, Նշան 5.7.1, Նշան 5.7.2, Նշան 1.11.2
2
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է վարորդին առավելություն տալիս հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 1.21, Նշան 2.6, Նշան 2.1, Նշան 2.7, Նշան 5.15.7
3
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - առավելության նշաններ

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է պահանջում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 1.21, Նշան 2.6, Նշան 2.5, Նշան 5.15.7, Նշան 2.7
4
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս միակողմ երթևեկության ճանապարհի հատվածը:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 1.20.3, Նշան 2.7, Նշան 5.5, Նշան 2.6, Նշան 4.1.1
5
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում այս նշանի ազդեցության ճանապարհներին:

 • Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների:
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցների:
 • Ավտոմոբիլների և մոտոցիկլների:
 • Այն տրանսպորտային միջոցների, որոնց առավելագույն արագությունը գերազանցում է 40 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
5.3. «Ճանապարհ ավտոմոբիլների համար»Ճանապարհ ավտոմոբիլների համար
թույլատրվում է ավտոմոբիլների (բեռնատար և մարդատար) և մոտոցիկլների երթևեկությունը:
6
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վերջ»:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 5.9, Նշան 5.12, Նշան 5.15.2, Նշան 5.6, Նշան 5.14
7
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր- նշաններ

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 4.1.6 , Նշան 5.7.1, Նշան 2.3.3, Նշան 6.8.1, Նշան 4.2.3
8

Հետևյալ ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`

 • Խաչմերուկում պետք է երթևեկել դեպի ձախ կամ աջ:
 • Հատվող ճանապարհին կազմակերպված է դարձափոխային երթևեկություն:
 • Հատվող ճանապարհին կազմակերպված է միակողմանի երթևեկություն:
Մեկնաբանություն
«Ելք դեպի դարձափոխային երթևեկությամբ ճանապարհ» նշանը տեղեկացնում է, որ ճանապարհը հատվում է այնպիսի ճանապարհի հետ, որտեղ կազմակերպված է դարձափոխային երթևեկություն:
   <<<       >>>