055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Տեղեկատվության նշաններ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
քննական հարցեր

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում բեռնատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:

 • Միայն դեպի աջ:
 • Դեպի աջ, դեպի ձախ և հակառակ ուղղությամբ:
 • Միայն դեպի ձախ:
Մեկնաբանություն
Երթևեկության ուղղություն բեռնատար ավտոմոբիլների համար նշանը չի պարտադրում որևէ ուղղությամբ գնալ: Դա ցույց է տալիս առաջարկվող ուղղությունը: Բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն արգելվում է նշանը արգելում է բեռնատարների երթևեկությունը այդ ուղղութլամբ: Հետևաբար բեռնատարը կարող է գնալ բոլոր ուղղություններով, բացի ճանապարհը ուղիղ շարունակելուց:
2
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Այս նշանը կոչվում է`

 • Արգելքի շրջանցման նախնական ցուցիչ:
 • Այլ երթևեկելի մաս վերադասավորվելու նախնական ցուցիչ:
 • Հանդիպակաց երթևեկության գոտի դուրս գալու նախնական ցուցիչ:
Մեկնաբանություն
6.19. «Այլ երթևեկելի մաս վերադասավորվելու նախնական ցուցիչ»Այլ երթևեկելի մաս վերադասավորվելու նախնական ցուցիչ
բաժանարար գոտիով ճանապարհի վրա երթևեկության համար փակ հատվածի շրջանցման կամ աջակողմյան երթևեկելի մաս վերադառնալու համար երթևեկության ուղղություն:
3
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - թելադրող նշաններ

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է թույլատրում երթևեկել միայն նշված (կմ/ժ) կամ ավելի բարձր արագությամբ:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 3.24, Նշան 3.25, Նշան 4.6, Նշան 4.7, Նշան 6.2
4
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`

 • Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ, որով թույլատրվում է միայն բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը:
 • Միայն բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկության համար նախատեսված գոտին:
 • Բեռնատար ավտոմոբիլների համար առաջարկվող երթևեկության ուղղությունը:
Մեկնաբանություն
6.15. «Երթևեկության ուղղություն բեռնատար ավտոմոբիլների համար»Երթևեկության ուղղություն բեռնատար ավտոմոբիլների համար
6.15.1-6.15.3` բեռնատար ավտոմոբիլների, տրակտորների և ինքնագնաց մեքենաների համար առաջարկվող երթևեկության ուղղությունը, եթե խաչմերուկում դրանց երթևեկությունը որևէ ուղղությամբ արգելված է.
5
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս 50 կմ/ժ առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջը:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 3.24, Նշան 3.25, Նշան 4.6, Նշան 4.7, Նշան 6.2
6
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս երթևեկության ուղղությունները T-աձև խաչմերուկում:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
Նշան 4.1.6, Նշան 1.34, Նշան 2.3.3, Նշան 6.8.1, Նշան 4.2.3
7
տեղեկատվության նշաններ

Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`

 • Միջանցիկ անցում չունեցող ճանապարհ:
 • Երթևեկության ուղղությունը դեպի բնակավայրում գտնվող օբյեկտ:
 • Թափառքի գոտու կամ վերելքի վրա լրացուցիչ գոտու վերջը:
Մեկնաբանություն
6.8.1. «Փակուղի»Փակուղի
միջանցիկ անցում չունեցող ճանապարհ.
8

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:

 • Շարունակի ընթացքն ուղիղ:
 • Վերադասավորվի ճանապարհի հանդիպակաց երթևեկելի գոտի:
Մեկնաբանություն
Համաձայն «Այլ երթևեկելի մաս վերադասավորվելու նախնական ցուցիչ» նշանի վարորդը պետք է վերադասավորվի հանդիպակաց երթևեկության գոտի:
9

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Ճանապարհի տվյալ հատվածում երթևեկել 50 կմ/ժ-ից ոչ ավելի արագությամբ:
 • Առաջարկվում է ճանապարհի տվյալ հատվածում երթևեկել 50 կմ/ժ արագությամբ:
Մեկնաբանություն
կողային քամի նշանը նախազգուշացնող նշան է և կապ չունի արագության հետ: «Առաջարկվող արագություն» նշանը չի սահմանում արագություն: Այն տեղեկացնում է վարորդին, որ տվյալ հատվածում առավել անվտանգ կլինի եթե վարորդը մեքենան վարի նշված արագությամբ:
   <<<       >>>