055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Թեստ 21

15 ր. 0 վ.
1
քննական հարցեր

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ կատարում հետադարձը:

Կարմիր ավտոմոբիլը ճիշտ է կատարում հետադարձը (կանոն 40): Բեռնատարը կարող է կատարել հետադարձ այնպես, ինչպես ներկայացված է նկարում (կանոն 43), սակայն վարորդը պետք է միացնի վթարային լուսային ազդանշանը և զիջի ճանապարհը: Ակնհայտ է, որ բեռնատարը չի կատարել վթարային ազդանշանը միացնելու պահանջը: