055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Թեստ 22

15 ր. 0 վ.
1
քննական հարցեր

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում մանևրը:

1-ին նկարում վարորդը ճիշտ է կատարում շրջադարձը, քանի որ «Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը չի արգելում աջ շրջադարձը դեպի բակեր և ճանապարհին մերձակա այլ տարածքներ:
2-րդ նկարում վարորդը խախտել է «Երթևեկությունն ուղիղ» նշանի պահանջը, արգելում է ձախ շրջադարձը:
3-րդ նկարում վարորդը երթևեկում է միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհով (Նշան 5.5): Այս դեպքում վարորդը խախտել է հետադարձ կատարելու կանոնները, քանի որ հետադարձն արգելվում է միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհներին (կանոն 50):