055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Թեստ 25

15 ր. 0 վ.
1
քննական հարցեր

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում բեռնատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:

Երթևեկության ուղղություն բեռնատար ավտոմոբիլների համար նշանը չի պարտադրում որևէ ուղղությամբ գնալ: Դա ցույց է տալիս առաջարկվող ուղղությունը: Բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն արգելվում է նշանը արգելում է բեռնատարների երթևեկությունը այդ ուղղութլամբ: Հետևաբար բեռնատարը կարող է գնալ բոլոր ուղղություններով, բացի ճանապարհը ուղիղ շարունակելուց: