055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Թեստ 26

15 ր. 0 վ.
1
քննական հարցեր

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:

«Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը թելադրում է երթևեկել միայն ուղիղ, այն դեպքում, երբ ճանապարհների միացման կետում տեղադրված է «Հետադարձի տեղ» նշանը, որը թույլ է տալիս կատարել հետադարձ: Ակնհայտ է հակասություն: Եթե մենք երկու նշանն էլ դիտարկենք որպես հաստատուն տեղադրված նշաններ, ապա սա կհակասի նշանների տեղադրման պահանջներին: Իրականում «Երթևեկությունն ուղիղ» թելադրող նշանը ժամանակավոր նշան է (թեև նկարում դա այնքան էլ ակնհայտ չէ): Ժամանակավոր ճանապարհային նշանները (այս դեպքում «Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը) ունեն առավելություն հաստատուն տեղադրված նշանների (այս դեպքում «Հետադարձի տեղ» նշանի) նկատմամբ (կանոն 172): Վերջինս նշանակում է, որ եթե ժամանակավոր ու հիմնական տեղադրված նշանները հակասում են միմյանց, ուրեմն հաստատուն տեղադրված նշանները («Հետադարձի տեղ» նշանը) պետք է անտեսել: