055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Թեստ 35

15 ր. 0 վ.
1
Ճանապարհային նշաններ

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Արգելքի շրջանցումը ձախից»:

Նշան 4.2.2, Նշան 4.1.3, Նշան 5.7.1, Նշան 5.7.2, Նշան 1.11.2