055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Թեստ 47

15 ր. 0 վ.
1

Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ու՞մ պետք է զիջեք ճանապարհը:

«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» և «Զիջեք ճանապարհը» նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը (ներկայացված է հաստ գծով): Նկարում գլխավոր ճանապարհով երթևեկում են ավտոբուսը և թեթև մարդատար մեքենան: Քանի որ դուք և մոտոցիկլի երթևեկում եք ոչ գլխավոր ճանապարհով (նշանի վրա բարակ գծի կողմից), ապա պետք է ճանապարհը զիջեք գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (ավտոբուսին և թեթև մարդատարին)(կանոն 96): Ավտոբուսի և թեթև մարդատարի անցումից հետո մոտոցիկլի վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի ձեզ, քանի որ դուք և մոտոցիկլի վարորդը խաչմերուկին մոտենում եք հավասարազոր ճանապարհներով, ընդ որում դուք խաչմերուկին մոտենում եք մոտոցիկլի աջ կողմից (կանոն 98):