055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Թեստ 53

15 ր. 0 վ.
1

Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» և «Գլխավոր ճանապարհ» նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը (ներկայացված է հաստ գծով): Նկարում գլխավոր ճանապարհով երթևեկում եք դուք և թեթև մարդատար մեքենան:  Քանի որ բեռնատարը և մոտոցիկլը երթևեկում են ոչ գլխավոր ճանապարհով (նշանի վրա բարակ գծի կողմից), ապա պետք է ճանապարհը զիջեն գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (ձեզ և թեթև մարդատարին)(կանոն 96): Ձեզանից և մարդատար մեքենայի վարորդից մեկը պետք է անցնի առաջինը: Քանի որ թեթև մարդատարը և դուք խաչմերուկին մոտենում եք հավասարազոր ճանապարհներով, ապա ճանապարհը պետք է զիջի նա, ով աջից հարված ունի (դուք) (կանոն 98): Հետևաբար դուք կանցնեք երկրորդը, թեթև մարդատարից հետո: