055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Թեստ 54

15 ր. 0 վ.
1

Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

Եթե խաչմերուկում տեղադրված է առավելության նշան (գլխավոր ճանապարհ) և լուսացույց, ապա նշանների պահանջը պետք է անտեսել: Կապույտ և կարմիր փարոսիկներ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած մեքենան խաչմերուկը կանցնի առաջինը (կանոն 28), հետո դուք ճանապարհը կզիջեք մոտոցիկլին, քանի որ դուք ձախ եք գնում, իսկ մոտոցիկլը գալիս է հանդիպակաց և ուղիղ: