055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Թեստ 55

15 ր. 0 վ.
1

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

«Զիջեք ճանապարհը» նշանը տեղեկացնում է, որ հատվող ճանապարհը գլխավոր ճանապարհն է խաչմերուկում, հետևաբար պետք է զիջել դրանով ընթացող ՏՄ-ներին (բեռնատարին)(կանոն 96): Քանի որ դուք և թեթև մարդատարը երթևեկում եք ոչ գլխավոր ճանապարհով իրար ընդառաջ, և դուք ձախ շրջադարձ եք կատարում, ապա պետք է ճանապարհը զիջեք ուղիղ ընթացող ՏՄ-ներին (թեթև մարդատարին)(կանոն 99):