055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Թեստ 58

15 ր. 0 վ.
1

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» և «Գլխավոր ճանապարհ» նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը (ներկայացված է հաստ գծով): Նկարում գլխավոր ճանապարհով երթևեկում եք դուք և բեռնատար մեքենան: Քանի որ թեթև մարդատարը երթևեկում է ոչ գլխավոր ճանապարհով (նշանի վրա բարակ գծի կողմից), ապա դրա վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (ձեզ և բեռնատարին)(կանոն 96): Ձեզանից և բեռնատար մեքենայի վարորդից մեկը պետք է անցնի առաջինը: Քանի որ բեռնատարը և դուք խաչմերուկին մոտենում եք հավասարազոր ճանապարհներով, ապա ճանապարհը պետք է զիջի նա, ով աջից հարված ունի (դուք) (կանոն 98): Հետևաբար դուք կանցնեք երկրորդը, բեռնատարից հետո: