055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Թեստ 59

15 ր. 0 վ.
1

Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» և «Գլխավոր ճանապարհ» նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում թեքվում է ձախ (ներկայացված է հաստ գծով): Նկարում գլխավոր ճանապարհով երթևեկում եք դուք և ավտոբուսը: Քանի որ թեթև մարդատարը երթևեկում է ոչ գլխավոր ճանապարհով (նշանի վրա բարակ գծի կողմից), ապա դրա վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (ձեզ և ավտոբուսին)(կանոն 96): Դուք կամ ավտոբուսի վարորդը պետք է զիջեք ճանապարհը: Քանի որ ավտոբուսը և դուք խաչմերուկին մոտենում եք հավասարազոր ճանապարհներով, ապա ճանապարհը պետք է զիջի նա, ով աջից հարված ունի (ավտոբուսի վարորդը) (կանոն 98): Հետևաբար, դուք կանցնեք առաջինը: