Գործնական քննությունը կարելի է հանձնել միայն տեսական քննության դրական արդյունքի դեպքում:

Տեսական քննության դրական արդյունքը ուժի մեջ է 1 տարի:

Գործնական քննություն 

Գործնական քննությունը անց կացվում իրական երթևեկության մեջ: 

Կարևորվում է մեքենայի տեսաողական զննումը մինչ վարել սկսելը։

Գործնական քննությունը հանձնելու համար պետք է վճարել 13.000 ՀՀ դրամ (+բանկի միջնորդավճար՝ 200-300 դրամ):

Գործնական քննությունը ձախողելու դեպքում կարելի է ցանկացած ժամանակ նորից փորձել՝ կրկին 13.000 վճարելու պայմանով: