Տեսադասեր և քննական հարցաշարեր

Մենք կպահպանենք ու կներկայացնենք դասերում ներկայացված քննական հարցերին ձեր պատասխանների արդյունքները, եթե դուք   մուտքագրվեք :

Օրենքում և կանոններում օգտագործվող հասկացություններ
Քննական հարցաշարեր, Օրենք և հասկացություններ

Ճանապարհային գծանշումներ
Քննական հարցաշարեր, Ճանապարհային գծանշումներ

Ճանապարհային նշաններ
Քննական հարցաշարեր, Նախազգուշացնող նշաններ
Քննական հարցաշարեր, Առավելության նշաններ
Քննական հարցաշարեր, Արգելող նշաններ
Քննական հարցաշարեր, Թելադրող նշաններ
Քննական հարցաշարեր, Հատուկ թելադրանքի նշաններ
Քննական հարցաշարեր, Տեղեկատվության նշաններ
Քննական հարցաշարեր, Սպասարկման նշաններ
Քննական հարցաշարեր, Լրացուցիչ տեղեկատվության նշաններ
Քննական հարցաշարեր, Տրանսպորտային միջոցի ճանաչման նշաններ

Երթևեկության կանոնները
Քննական հարցաշարեր, Լուսացույցի և կարգավորողի ազդանշանները
Քննական հարցաշարեր, Վթարային ազդանշանի և «վթարային կանգառ» ճանաչման նշանի կիրառումը
Քննական հարցաշարեր, Հատուկ ազդանշանների կիրառումը
Քննական հարցաշարեր, Երթևեկության սկիզբը և մանևրումը
Քննական հարցաշարեր, Տրանսպորտային միջոցների դասավորությունը երթևեկելի մասում
Քննական հարցաշարեր, Երթևեկության արագությունը
Քննական հարցաշարեր, Վազանցը
Քննական հարցաշարեր, Կանգառը և կայանումը
Քննական հարցաշարեր, Խաչմերուկների անցումը
Քննական հարցաշարեր, Հետիոտնային անցումների հատումը
Քննական հարցաշարեր, Երթևեկությունը երկաթուղային գծանցերով
Քննական հարցաշարեր, Երթևեկությունը ավտոմայրուղիներով
Քննական հարցաշարեր, Երթևեկությունը բնակելի գոտիներում
Քննական հարցաշարեր, Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների առավելությունը և դրանց կանգառի կետերի անցումը
Քննական հարցաշարեր, Արտաքին լուսային սարքերի և ձայնային ազդանշանի կիրառումը
Քննական հարցաշարեր, Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների քարշակումը
Քննական հարցաշարեր, Մարդկանց և բեռների փոխադրումը
Քննական հարցաշարեր, Հակասություններ

Վարորդների իրավունքներն ու պարտականությունները
Քննական հարցաշարեր, Օրենք՝ վարորդների իրավունքներն ու պարտականությունները

Անսարքություններ և շահագործումն արգելող պայմաններ
Քննական հարցաշարեր, Անսարքություններ և շահագործումն արգելող պայմաններ

Առաջին բուժօգնության հարցեր
Քննական հարցաշարեր, Երթևեկության մասնակիցների կյանքի անվտանգության և պատահարների դեպքում առաջին օգնության և ինքնօգնության քայլերի վերաբերյալ