Լրացուցիչ տեղեկատվության նշաններ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
քննական հարցեր

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:

 • Միայն դեպի ձախ:
 • Միայն դեպի աջ:
 • Ուղիղ և դեպի ձախ:
 • Բոլոր ուղղություններով:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Կստացվի երթևեկությունն արգելվում է |3.2| միայն աջ |8.3.1|:
Նշան 3.2. | Նշան 8.3.1. |
2
քննական հարցեր

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը`

 • Դեպի ձախ և դեպի աջ:
 • Ուղիղ և հակառակ ուղղությամբ:
 • Միայն ուղիղ:
 • Բոլոր ուղղություններով:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Կստացվի երթևեկությունն արգելվում է |3.2| ձախ և աջ |8.3.3|:
Նշան 3.2. | Նշան 8.3.3. |
3
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր- արգելող նշաններ

Այս նշանները թույլատրում են երթևեկությունը`

 • Միայն դեպի ձախ:
 • Միայն ուղիղ:
 • Միայն դեպի աջ:
 • Ուղիղ, դեպի աջ և հակառակ ուղղությամբ:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Կստացվի երթևեկությունն արգելվում է |3.2| միայն ձախ |8.3.2|: Հետևաբար կարելի է երթևեկել մնացած բոլոր ուղղություններով:
Նշան 3.2. | Նշան 8.3.2. |
4
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր- արգելող նշաններ

Նշաններից ո՞րն է արգելում երթևեկությունը նշանի վրա Ճիշտ պատկերվածից ավելի փոքր միջտարածությամբ:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Արգելվում է այն տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, որոնց եզրաչափային լայնությունը (բեռով կամ առանց բեռի) ավելի է 2.7 մ-ից|3.14|
2. Արգելվում է այն տրանսպորտային միջոցների (այդ թվում` ավտոգնացքների) երթևեկությունը, որոնց եզրաչափային երկարությունը (բեռով կամ առանց բեռի) 10 մ-ից ավել է |3.15|
3. Արգելվում է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, եթե դրանց միջև տարածությունը փոքր է 70մ-ից |3.16|
4. «Ազդման գոտի» նշանը առանձին չի կիրառվում, հետևաբար այն ոչինչ արգելել չի կարող |8.2.2|
5. ճանապարհի տվյալ հատվածում երթևեկելու համար նախընտրելի արագությունը 50 կմ/ժ է |6.2|:
Նշան 3.14. | Նշան 3.15. | Նշան 3.16. | Նշան 8.2.2. | Նշան 6.2. |
5
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց ուղղությամբ ճանապարհի նեղ հատված մուտք գործող կամ դրան մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. «Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելվում է»|3.3|
2. «Զիջեք ճանապարհը» |2.4|
3. Պետք է զիջել հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցին |2.6|
4. Աջ ու ձախ ճանապարհներով մոտեցող տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է զիջեն |2.3.1|
5. «Ազդման ուղղություն» նշանը առանձին չի կիրառվում, հետևաբար այն ոչինչ չի կարող պարտադրել:|8.3.3|
Նշան 3.3. | Նշան 2.4. | Նշան 2.6. | Նշան 2.3.1. | Նշան 8.3.3. |
6
վարորդական իրավունքիքննական հարցեր

Ի՞նչ է նշանակում նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը:

 • Նշանից մինչև առաջին շրջադարձի սկիզբը եղած հեռավորությունը:
 • Առաջին շրջադարձից մինչև երկրորդ շրջադարձի սկիզբը եղած հեռավորությունը:
 • Վտանգավոր շրջադարձերով ճանապարհի հատվածի երկարությունը:
Մեկնաբանություն
Եթե սպիտակ ցուցանակի վրա պատկերված է միայն թիվ, ապա դա նշանակում հեռավորություն |8.1.1|, իսկ եթե թվի կողքերին առկա են սլաքներ, ապա՝ երկարություն |8.2.1|: Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Կստացվի, զգուշացեք, կտրուկ շրջադարձերով ճանապարհահատված է|1.12.2|, որի երկարությունը՝ 100մ է|8.2.1|:
Նշան 1.12.2. | Նշան 8.2.1. | Նշան 8.1.1. |
7
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ի՞նչ են նշանակում հետևյալ նշանները:

 • Մոտոցիկլների երթևեկությունը դեպի աջ արգելվում է:
 • Մոտոցիկլների երթևեկությունը դեպի աջ թույլատրվում է:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Կստացվի մոտոցիկլետների երթևեկությունն արգելվում է |3.5| միայն աջ |8.3.1|:
Նշան 3.5. | Նշան 8.3.1. |
8
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Նշաններից ո՞րն է արգելում կայանումն ամսվա զույգ օրերին:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Կայանումն արգելվում է |3.28|
2. Կայանումն արգելվում է |3.28| աշխատանքային օրերին |8.5.2|
3. Կայանումն արգելվում է |3.28| շաբաթ , կիրակի և տոն օրերին |8.5.1|
4. Կայանելն արգելվում է ամսվա կենտ օրերին |3.29|
5. Կայանելն արգելվում է ամսվա զույգ օրերին |3.30|:
Նշան 3.28. | Նշան 8.5.2. | Նշան 8.5.1. | Նշան 3.29. | Նշան 3.30. |
9
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը`

 • Ճանապարհի նեղ հատվածի երկարությունը:
 • Նշանից մինչև ճանապարհի նեղ հատվածն ընկած հեռավորությունը:
 • Մինչև ճանապարհի նեղ հատվածի շրջանցման տեղն ընկած հեռավորությունը:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Արգելվում է 2.7 մետրից լայն տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը |3.14|. արգելքը գործում է 300մ-ից|8.1.1|:
Նշան 3.14. | Նշան 8.1.1. |
10
լրացուցիչ տեղեկատվության նշաններ

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանելն արգելող ճանապարհային նշանների ազդման գոտին:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Արգելվում է այն տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, որոնց եզրաչափային լայնությունը (բեռով կամ առանց բեռի) ավելի է 2.7 մ-ից|3.14|
2. Արգելվում է այն տրանսպորտային միջոցների (այդ թվում` ավտոգնացքների) երթևեկությունը, որոնց եզրաչափային երկարությունը (բեռով կամ առանց բեռի) 10 մ-ից ավել է |3.15|
3. Արգելվում է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, եթե դրանց միջև տարածությունը փոքր է 70մ-ից |3.16|
4. «Ազդման գոտի» նշանը սահմանում է տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանելն արգելող ճանապարհային նշանների ազդման գոտին |8.2.2|
5. ճանապարհի տվյալ հատվածում երթևեկելու համար նախընտրելի արագությունը 50 կմ/ժ է |6.2|:
Նշան 3.14. | Նշան 3.15. | Նշան 3.16. | Նշան 8.2.2. | Նշան 6.2. |
11
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս նախազգուշացնող նշանների ազդեցության` ճանապարհի վտանգավոր հատվածի երկարությունը:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Նախընտրելի արագությունը 50 կմ/ժ |6.2|
2. Եթե սպիտակ ցուցանակի վրա պատկերված է միայն թիվ, ապա դա նշանակում հեռավորություն |8.1.1|
3. ճանապարհին (երթուղուն) հատկացված համարը |6.14.1.| և ուղղությունը|6.14.2|
4. Եթե սպիտակ ցուցանակի վրա պատկերված թվի կողքերին առկա են սլաքներ, ապա այն ցույց է տալիս ճանապարհահատվածի երկարություն|8.2.1|
5. Հեռավորություն մինչև օբյեկտ |8.1.2|:
Նշան 6.2. | Նշան 8.1.1. | Նշան 6.14.2. | Նշան 8.2.1. | Նշան 8.1.2. |
12
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նախազգուշացնող նշաններ

Ինչի՞ մասին են զգուշացնում այս նշանը և ցուցանակը:

 • Նորոգման աշխատանքների կատարման պատճառով ճանապարհի կողնակին կանգառն արգելվում է:
 • Նորոգման աշխատանքների կատարման պատճառով ճանապարհի կողնակ մուտք գործելը վտանգավոր է:
 • Նորոգման աշխատանքների կատարման պատճառով ճանապարհի կողնակին կայանելն արգելվում է:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Զգուշացե՛ք, կատարվում են ճանապարհային աշխատանքներ |1.25|, ինչի պատճառով վտանգավոր է մուտք գործել կողնակ|8.12|:
Նշան 1.25. | Նշան 8.12. | կողնակ` |
13
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր նշանն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Համատեղ կիրառվող նշանի ազդման ուղղությունը աջ և ձախ|8.3.3|
2. Աջ ու ձախ ճանապարհներով մոտեցող տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է զիջեն |2.3.1|
3. Պետք է զիջել հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցին |2.6|
4. Պետք է զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող ՏՄ-ներին|2.4|
5. Արգելվում է 8տ և ավելի փաստացի զանգված ունեցող ՏՄ-ների երթևեկությունը:|3.4|
Նշան 8.3.3. | Նշան 2.3.1. | Նշան 2.6. | Նշան 2.4. | Նշան 3.4. |
14
լրացուցիչ տեղեկատվության նշաններ

Հետևյալ նշաններից (ցուցանակներից) ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Կայանումը գործարկված շարժիչով արգելվում է|8.7|
2. նորոգման աշխատանքների կատարման պատճառով կողնակ մուտք գործելը վտանգավոր է |8.12|
3. Կայանում թույլատրվում է միայն նկարում ներկայացված ձևով՝ կիսով չափ մայթի վրա |8.6.2|
4. Ավտոմոբիլների զննման տեղ|8.10|
5. Համատեղ ներկայացվող նշանի ազդեցությունը տարածվում է թեթև մարդատար, ինչպես նաև մինչև 3,5 տոննա թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլների վրա:|8.4.3|
Նշան 8.7. | Նշան 8.12. | Նշան 8.6.2. | Նշան 8.10. | Նշան 8.4.3. |
15
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հատում հեծանվային արահետի հետ»:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Հեծանվային արահետ|4.4|
2. Հատում հեծանվային արահետի հետ |1.24|
3. Հեծանիվներով երթևեկությունն արգելվում է |3.9|
4. Համատեղ ներկայացվող նշանի ազդեցությունը տարածվում է մոպեդների և հեծանիվների վրա.|8.4.7|
5. Մոտոցիկլների երթևեկությունն արգելվում է|3.5|
Նշան 4.4. | Նշան 1.24. | Նշան 3.9. | Նշան 8.4.7. | Նշան 3.5. |
16
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. «Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելվում է»|3.3|
2. «Զիջեք ճանապարհը» |2.4|
3. Պետք է զիջել հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցին |2.6|
4. Աջ ու ձախ ճանապարհներով մոտեցող տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է զիջեն |2.3.1|
5. Համատեղ կիրառվող նշանների ազդման ուղղությունները աջ և ձախ|8.3.3|:
Նշան 3.3. | Նշան 2.4. | Նշան 2.6. | Նշան 2.3.1. | Նշան 8.3.3. |
17
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր -նշաններ

Հետևյալ նշանները ցույց են տալիս`

 • Կայանման վայրը 30 մետրից` «Հաշմանդամներ» ճանաչման նշանով կահավորված ավտոմոբիլների համար:
 • Կայանման վայրը 30 մ երկարությամբ գոտում` տրանսպորտային միջոցների համար` բացառությամբ մոտոսայլակների:
 • Կայանման վայրը 30 մ երկարությամբ գոտում` մոտոսայլակների և «Հաշմանդամ» ճանաչման նշանով կահավորված ավտոմոբիլների համար:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Կայանման տեղ|6.4| հաշմանդամների կողմից օգտագործվող մեքենաների համար |8.17|, որի երկարությունը 30 մ է|8.2.1|:
Նշան 6.4. | Նշան 8.17. | Նշան 8.2.1. |
18

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Նշանի ազդեցության գոտում վարորդները պետք է երթևեկեն նշանի վրա ցույց տրվածից ավելի բարձր արագությամբ:
 • Նշանի ազդեցության գոտում վարորդներին առաջարկվում է երթևեկել նշանի վրա ցույց տրված արագությամբ:
Մեկնաբանություն
Նշանների համակցությունը ցույց է տալիս, որ նշանների տեղադրման տեղից 800մ տարածության վրա |8.2.1| առաջարկվում է երթևեկել 50կմ/ժ արագությամբ |6.2|:
Նշան 6.2. | Նշան 8.2.1. |
19

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Նշանից 150-300 մետրից հետո աջ կողմից կա ճանապարհի նեղացում,որի երկարությունը 100 մ է:
 • Նշանից 100 մետրից հետո, ճանապարի աջ կողմից կա ճանապարհի նեղացում:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Ճանապարհը նեղանալու է աջից |1.20.2| 150-300մ հետո (հիշենք՝ նախազգուշացնող նշանները տեղադրվում են վտանգավոր հատվածից 50-100 առաջ բնակավայրերում և 150-300մ առաջ բնակավայրերից դուրս): Նեղ հատվածի երկարությունը 100 մ է |8.2.1|: Եթե սպիտակ ցուցանակի վրա սլաքներ չլինեին |8.1.1|, ապա նշանների համակցությունը կնշանակեր 100մ-ից ճանապարհը նեղանալու աջից:
Նշան 1.20.2. | Նշան 8.2.1. | Նշան 8.1.1. |
20

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում վարորդին երթևեկել:

 • Միայն աջ և ձախ:
 • Միայն ուղիղ:
 • Ուղիղ և հակառակ ուղղությամբ:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Երթևեկությունն արգելվում |3.2| է աջ և ձախ |նշան 8.3.3|: Հետևաբար կարելի է երթևեկել միայն ուղիղ կամ հետադարձ կատարել:
Նշան 3.2. | Նշան 8.3.3. |
21

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Կանգառն արգելված է շաբաթ օրերին:
 • Կանգառն արգելված է կիրակի օրերին:
 • Կանգառն արգելված է շաբաթ-կիրակի և տոն օրերին:
 • Կանգառն արգելված է ձյունաթափի ժամանակ:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Կանգառն արգելվում է |3.27| շաբաթ, կիրակի և տոն օրերին |8.5.1|:
Նշան 3.27. | Նշան 8.5.1. |
22

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Նորոգման աշխատանքների պատճառով կողնակ մուտք գործելը վտանգավոր է:
 • Ճանապարհին իրականացվում են վերանորոգման աշխատանքներ:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Կատարվում են նորոգման աշխատանքներ |1.25|, ինչի պատճառով կողնակում կանգառ կատարելը վտանգավոր է |8.12|:
Նշան 1.25. | Նշան 8.12. | կողնակ` |
23

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Ճանապարհի սառցապատման ժամանակ պետք է երթևեկել 40 կմ/ժ արագությամբ:
 • Թաց ճանապարհածածկույթի դեպքում պետք է երթևեկել 40 կմ/ժ-ից ոչ ավելի արագությամբ:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Արգելվում է երթևեկել 40կմ/ժ-ից ավելի արագությամբ |3.24|, եթե ճանապարհը թաց է|8.16|:
Նշան 3.24. | Նշան 8.16. |
24

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Կանգառն արգելված է շաբաթ օրերին:
 • Կանգառն արգելված է կիրակի օրերին:
 • Կանգառն արգելված է աշխատանքային օրերին:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Կանգառն արգելվում է |3.27| աշխատանքային օրերին |8.5.2|:
Նշան 3.27. | Նշան 8.5.2. |
25

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Թաց ճանապարհածածկույթի դեպքում առաջարկվում է երթևեկել 40 կմ/ժ արագությամբ:
 • Թաց ճանապարհածածկույթի դեպքում թույլատրվում է երթևեկել 40 կմ/ժ-ից ոչ ավելի արագությամբ:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Առաջարկվում է երթևեկել 40կմ/ժ արագությամբ |6.2|, եթե ճանապարհը թաց է|8.16|:
Նշան 6.2. | Նշան 8.16. |
26

Տվյալ իրադրությունում նշանից 200 մ հեռավորության վրա վարորդն ունի՞ արդյոք հետադարձի իրավունք:

 • Իրավունք ունի:
 • Իրավունք չունի:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Կարելի է հետադարձ կատարել |6.3.1| 200մ-ից |8.1.1|:
Նշան 6.3.1. | Նշան 8.1.1. |
27
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Որ տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:

 • Միայն մոտոցիկլին
 • Միայն բեռնատար ավտոմոբիլին
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլին և մոտոցիկլին
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:
Մեկնաբանություն
Նշանների համակցությունը ցույց է տալիս որ «Կայանելն արգելվում է» |3.28| միայն 3.5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար մեքենաներին |8.4.1|: Քանի որ նկարում ներկայացված բեռնատարի զանգածը 3,5 տ-ից ավել է (4տ), ապա դրա կայանումը ներկայացված նշանների ներքո արգելվում է:
Նշան 3.28. | Նշան 8.4.1. |
28

Նշված ճանապարհային նշանների ազդման գոտում թույլատրվու՞մ է կանգառ կատարել, ուղևորներ նստեցնելու նպատակով:

 • Թույլատրվում է:
 • Արգելվում է:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Կայանելն արգելում է |3.28| նշանների տեղադրման տեղից 200մ երկարությամբ տարածության վրա |8.2.2|: Նկատեք, որ արգելվում է կայանումը, բայց ոչ կանգառը:
Նշան 3.28. | Նշան 8.2.2. | կայանում` | կանգառ` |
29

Ի՞նչ արագությամբ կարող է շարունակել երթևեկությունը ավտոբուսի վարորդը տվյալ ճանապարհային նշանով նշված գոտում:

 • 60 կմ/ժ-ից պակաս:
 • Ոչ պակաս 60 կմ/ժ, բայց ոչ ավելի քան 70 կմ/ժ:
 • Ոչ պակաս 60 կմ/ժ բայց ոչ ավելի քան 90 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Փորձենք համակցել նշանները և կարդալ դրանք վերևից ներքև: Պետք է երթևեկել 60կմ/ժ և ավելի արագությամբ |4.6| սլաքով ցույց տրված գոտիով |8.14|:
Նշան 4.6. | Նշան 8.14. |
30
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր  -Նախազգուշացնող ազդանշաններ, հատուկ ազդանշաններ,  վազանց

Ո՞ր նշանների ազդեցությունն է գործում միայն այն ժամանակահատվածում, որ ընթացքում երթևեկելի մասի ծածկույթը խոնավ է:

 • Միայն A և C
 • Միայն B
 • Միայն C
 • Բոլոր
Մեկնաբանություն
Նշաններից միայն երրորդի հետ է կիրառվում "խոնավ ծածկույթ" նշանը |8.16|, ինչը նշանակում է, որ միայն երրորդ նշանի դեպքում է, որ նշանի ազդեցությունը գործում է միայն այն ժամանակահատվածում, երբ երթևեկելի մասի ծածկույթը խոնավ է:
Նշան 8.16. |
   <<<       >>>