Լուսացույցի և կարգավորողի ազդանշանները

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1

Տվյալ լուսացույցը կարգավորում է`

 • Տրամվայի և տրոլեյբուսի երթևեկությունը:
 • Միայն տրամվայի երթևեկությունը:
 • Տրամվայի և ընդհանուր օգտագործման այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը:
Մեկնաբանություն
Կանոն 14. Տրամվայների, ինչպես նաև առանձնացված գոտիով երթևեկող ընդհանուր օգտագործման այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորելու համար կարող են կիրառվել «T»-աձև դասավորված միագույն, լուսնասպիտակ չորս կլոր ազդանշաններ ունեցող լուսացույցներ: Երթևեկությունը թույլատրվում է միայն ներքևի և վերևի ազդանշաններից մեկի կամ մի քանիսի միաժամանակ միացված լինելու դեպքում, ընդ որում, ձախը թույլատրում է երթևեկությունը դեպի ձախ, միջինը` ուղիղ, իսկ աջը` դեպի աջ: Եթե լուսացույցի վերևի մեկ կամ մի քանի ազդանշաններ միացված են առանց ներքևի ազդանշանի, ապա երթևեկությունն արգելված է:
2

Տվյալ դեպքում պարտավո՞ր է վարորդը կանգ առնել կարգավորողի կողմից նշված տեղում:

 • Պարտավոր չէ, քանի որ նշանն արգելում է կանգառը:
 • Պարտավոր է:
Մեկնաբանություն
Տեղադրված «կանգառն արգելված է նշանը» |3.27|, արգելում է կանգառը ճանապարհի աջ կողմում, մինդեռ կարգավորողը հրահանգում է վարորդին կանգառ կատարել: Վարորդի կողմից կանգառ կատարելը չի կարող դիտարկվել խախտում, քանի որ կանոն 20-ի համաձայն վարորդներն ու հետիոտները պետք է կատարեն կարգավորողի կարգադրությունների և ազդանշանների պահանջները, նույնիսկ այն դեպքերում, եթե դրանք հակասում են լուսացույցի ազդանշաններին ու ճանապարհային նշանների կամ գծանշումների պահանջներին:
Նշան 3.27. |
3
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Երթևեկությունն արգելվում է`

 • Կարմիր և սպիտակ ավտոմոբիլներին:
 • Կապույտ, կանաչ և սպիտակ ավտոմոբիլներին:
 • Սպիտակ, կապույտ և դեղին ավտոմոբիլներին:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններ

ձեռքերը պարզված են կողմ կամ իջեցված են`

ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից ուղիղ և դեպի աջ

Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից միայն ուղիղ:

Երթևեկությունն արգելվում է կարգավորողի թիկունքի և կրծքի կողմից:

4
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Վարորդներից ո՞վ իրավունք ունի երթևեկել ուղիղ:

 • Ավտոբուսի և մոտոցիկլի վարորդները:
 • Թեթև մարդատար և բեռնատար ավտոմոբիլների վարորդները:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններկարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ`

Ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրված է կարգավորողի ձախ կողմից բոլոր ուղղություններով և կարգավորողի դիմացից՝ միայն աջ:
Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի դիմացից միայն աջ և կարգավորողի ձախ կողմից միայն ձախ:

Կարգավորողի թիկունքից և աջ կողմից բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է,

5

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

 • Ձախ կողմից` դեպի ձախ և հակառակ ուղղությամբ:
 • Աջ կողմից` միայն դեպի աջ:
 • Ձախ կողմից` բոլոր ուղղություններով:
 • Թիկունքից` միայն դեպի աջ:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններկարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ`

Ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրված է կարգավորողի ձախ կողմից բոլոր ուղղություններով և կարգավորողի դիմացից՝ միայն աջ:
Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի դիմացից միայն աջ և կարգավորողի ձախ կողմից միայն ձախ:

Կարգավորողի թիկունքից և աջ կողմից բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է,

6
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց թույլատրվում է երթևեկությունը:

 • Մոտոցիկլը:
 • Բեռնատար ավտոմոբիլը:
 • Ավտոբուսը:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:
 • Թեթև մարդատար և բեռնատար ավտոմոբիլները:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններ

ձեռքերը պարզված են կողմ կամ իջեցված են`

երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից ա) ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ուղիղ և դեպի աջ
բ) տրամվայինը` ուղիղ:

երթևեկությունն արգելվում է կարգավորողի թիկունքի և կրծքի կողմից:

7
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Կարգավորողի այս ազդանշանը նշանակում է, որ երթևեկությունը թույլատրվում է`

 • Կապույտ և կանաչ ավտոմոբիլներին: Արգելվում է կարմիրին, դեղինին և սպիտակին:
 • Կապույտ, կարմիր և կանաչ ավտոմոբիլներին: Արգելվում է դեղինին և սպիտակին:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններկարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ`

Ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրված է կարգավորողի ձախ կողմից բոլոր ուղղություններով և կարգավորողի դիմացից՝ միայն աջ:
Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի դիմացից միայն աջ և կարգավորողի ձախ կողմից միայն ձախ:

Կարգավորողի թիկունքից և աջ կողմից բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է,

8
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցները կարող են կատարել աջ շրջադարձ:

 • Միայն կարմիր ավտոմոբիլը:
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցները:
 • Կարմիր և կանաչ ավտոմոբիլները:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններկարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ`

Ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրված է կարգավորողի ձախ կողմից բոլոր ուղղություններով և կարգավորողի դիմացից՝ միայն աջ:
Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի դիմացից միայն աջ և կարգավորողի ձախ կողմից միայն ձախ:

Կարգավորողի թիկունքից և աջ կողմից բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է,

9
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Երթևեկությունը թույլատրվում է`

 • Ուղիղ:
 • Դեպի աջ` առաջին անցումով:
 • Դեպի աջ` երկրորդ անցումով:
 • Դեպի աջ` առաջին և երկրորդ անցումներով:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններկարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ`

Ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրված է կարգավորողի ձախ կողմից բոլոր ուղղություններով և կարգավորողի դիմացից՝ միայն աջ:
Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի դիմացից միայն աջ և կարգավորողի ձախ կողմից միայն ձախ:

Կարգավորողի թիկունքից և աջ կողմից բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է,

10
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Երթևեկությունը թույլատրվում է`

 • Դեպի աջ` առաջին անցումով:
 • Ուղիղ և դեպի աջ` առաջին անցումով:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններկարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ`

Ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրված է կարգավորողի ձախ կողմից բոլոր ուղղություններով և կարգավորողի դիմացից՝ միայն աջ:
Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի դիմացից միայն աջ և կարգավորողի ձախ կողմից միայն ձախ:

Կարգավորողի թիկունքից և աջ կողմից բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է,

11
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Այս լուսացույցն արգելում է երթևեկությունը`

 • Միայն դեպի ձախ:
 • Ուղիղ և դեպի ձախ:
 • Ուղիղ և դեպի աջ:
 • Միայն դեպի աջ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 14. Տրամվայների, ինչպես նաև առանձնացված գոտիով երթևեկող ընդհանուր օգտագործման այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորելու համար կարող են կիրառվել «T»-աձև դասավորված միագույն, լուսնասպիտակ չորս կլոր ազդանշաններ ունեցող լուսացույցներ: Երթևեկությունը թույլատրվում է միայն ներքևի և վերևի ազդանշաններից մեկի կամ մի քանիսի միաժամանակ միացված լինելու դեպքում, ընդ որում, ձախը թույլատրում է երթևեկությունը դեպի ձախ, միջինը` ուղիղ, իսկ աջը` դեպի աջ: Եթե լուսացույցի վերևի մեկ կամ մի քանի ազդանշաններ միացված են առանց ներքևի ազդանշանի, ապա երթևեկությունն արգելված է:
12

Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

 • Թիկունքի և կրծքի կողմից` միայն դեպի աջ:
 • Ձախ և աջ կողմերից` ուղիղ և դեպի աջ:
 • Ձախ և աջ կողմերից` միայն ուղիղ:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններ

ձեռքերը պարզված են կողմ կամ իջեցված են`

ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից ուղիղ և դեպի աջ

Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից միայն ուղիղ:

Երթևեկությունն արգելվում է կարգավորողի թիկունքի և կրծքի կողմից:

13
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկությունը:

 • Դեղին և կարմիր ավտոմոբիլներին:
 • Կանաչ, կարմիր և սպիտակ ավտոմոբիլներին:
 • Սպիտակ և կանաչ ավտոմոբիլներին:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններ

ձեռքերը պարզված են կողմ կամ իջեցված են`

ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից ուղիղ և դեպի աջ

Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից միայն ուղիղ:

Երթևեկությունն արգելվում է կարգավորողի թիկունքի և կրծքի կողմից:

14
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Ի՞նչ է նշանակում լուսացույցի դեղին և կարմիր գույների ազդանշանների զուգակցումը:

 • Թույլատրվում է սկսել երթևեկությունը:
 • Արգելվում է երթևեկությունը և տեղեկացնում կանաչ ազդանշանի առաջիկայում միանալու մասին:
 • Խաչմերուկին մոտենում է հատուկ ձայնային ազդանշան և առկայծող փարոսիկներ միացրած տրանպորտային միջոց:
Մեկնաբանություն
Դեղին և կարմիր գույների ազդանշանների զուգակցումը արգելվում է երթևեկությունը և տեղեկացնում կանաչ ազդանշանի առաջիկայում միանալու մասին:
15
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:

 • Ձախ նկարում:
 • Աջ նկարում:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններ

ձեռքերը պարզված են կողմ կամ իջեցված են`

ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից ուղիղ և դեպի աջ

Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից միայն ուղիղ:

Երթևեկությունն արգելվում է կարգավորողի թիկունքի և կրծքի կողմից:

Կարգավորողի ազդանշաններկարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ`

Ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրված է կարգավորողի ձախ կողմից բոլոր ուղղություններով և կարգավորողի դիմացից՝ միայն աջ:
Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի դիմացից միայն աջ և կարգավորողի ձախ կողմից միայն ձախ:

Կարգավորողի թիկունքից և աջ կողմից բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է,

16
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Այս լուսացույցը կիրառվում է երթևեկությունը կարգավորելու համար`

 • Երթևեկելի մասի ամբողջ լայնությամբ:
 • Երթևեկելի մասի այն գոտիներով, որտեղ երթևեկության ուղղությունը կարող է փոխվել հանդիպակացի:
 • Միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար նախատեսված գոտիներում:
Մեկնաբանություն
Այս լուսացույցները օգտագործվում են այն ճանապարհներին, որտեղ կազմակերպված է դարձափոխային երթևեկություն (երթևեկությունը կարող է փոխվել հանդիպակացի): Այս լուսացույցները տեղադրվում է երթևեկության այն գոտու վրա, որտեղ կազմակերպված է դարձափոխային երթևեկությունը:
Կանոն 13 |
17

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

 • Բոլոր ուղղություններով:
 • Միայն դեպի ձախ:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններկարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ`

Ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրված է կարգավորողի ձախ կողմից բոլոր ուղղություններով և կարգավորողի դիմացից՝ միայն աջ:
Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի դիմացից միայն աջ և կարգավորողի ձախ կողմից միայն ձախ:

Կարգավորողի թիկունքից և աջ կողմից բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է,

18
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում լուսացույցի տվյալ ազդանշանի դեպքում:

 • Տրամվայի, դեղին և կարմիր ավտոմոբիլների:
 • Դեղին և կարմիր ավտոմոբիլների:
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցների:
Մեկնաբանություն
Լուսացույցների կանաչ ազդանշաները թույլ են տալիս երթևեկությունը աջ կամ ուղիղ: Ձախ ուղղությամբ երթևեկությունը կարգավորող սեկցիայի լույսը անջատված է, հետևաբար ձախ գնացող տրանսպորտաին միջոցների երթևեկությունը արգելված է:
Կանոն 8 |
19
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Երթևեկությունը թույլատրվում է`

 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:
 • Մոտոցիկլին:
 • Ավտոմոբիլին և մոտոցիկլին:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններ

ձեռքերը պարզված են կողմ կամ իջեցված են`

ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից ուղիղ և դեպի աջ

Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից միայն ուղիղ:

Երթևեկությունն արգելվում է կարգավորողի թիկունքի և կրծքի կողմից:

20

Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա նրա ձախ և աջ կողմերից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

 • Ուղիղ և դեպի աջ:
 • Միայն ուղիղ:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններ

ձեռքերը պարզված են կողմ կամ իջեցված են`

ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից ուղիղ և դեպի աջ

Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից միայն ուղիղ:

Երթևեկությունն արգելվում է կարգավորողի թիկունքի և կրծքի կողմից:

21
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Երթևեկությունն արգելվում է`

 • Կանաչ և սպիտակ ավտոմոբիլներին:
 • Սպիտակ, կապույտ և կանաչ ավտոմոբիլներին:
 • Սպիտակ և դեղին ավտոմոբիլներին:
 • Կանաչ և դեղին ավտոմոբիլներին:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններ

ձեռքերը պարզված են կողմ կամ իջեցված են`

ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից ուղիղ և դեպի աջ

Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից միայն ուղիղ:

Երթևեկությունն արգելվում է կարգավորողի թիկունքի և կրծքի կողմից:

22
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Այս լուսացույցի կարմիր ազդանշանի դեպքում երթևեկությունն արգվելում է`

 • Երթևելելի մասի ամբողջ լայնությամբ:
 • 50 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
 • Այն գոտիով, որի վերևում տեղակայված է:
Մեկնաբանություն
Այս լուսացույցները օգտագործվում են այն ճանապարհներին, որտեղ կազմակերպված է դարձափոխային երթևեկություն (երթևեկությունը կարող է փոխվել հանդիպակացի): Այս լուսացույցները տեղադրվում է երթևեկության այն գոտու վրա, որտեղ կազմակերպված է դարձափոխային երթևեկությունը: Կարմիր խաչը արգելում է երթևեկությունը այդ գոտիով, իսկ կանաչ սլաքը՝ թույլատրում է:
Կանոն 13 |
23

Ի՞նչ նշանակություն ունի լուսացույցի կլոր կանաչ թարթող ազդանշանը:

 • Տեղեկացնում է, որ մուտքը խաչմերուկ արգելվում է:
 • Թույլատրում է երթևեկությունը և տեղեկացնում, որ դրա գործողության ժամկետը լրանում է և շուտով կմիանա արգելող ազդանշանը:
Մեկնաբանություն
Կլոր կանաչ թարթող ազդանշանը թույլատրում է երթևեկությունը և տեղեկացնում, որ դրա գործողության ժամկետը լրանում է և շուտով կմիանա արգելող ազդանշանը:
24
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց երթևեկությունը թույլատրվում է:

 • Ավտոմոբիլները և մոտոցիկլը:
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցները:
 • Ավտոմոբիլները և տրամվայը:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններկարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ`

Ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրված է կարգավորողի ձախ կողմից բոլոր ուղղություններով և կարգավորողի դիմացից՝ միայն աջ:
Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի դիմացից միայն աջ և կարգավորողի ձախ կողմից միայն ձախ:

Կարգավորողի թիկունքից և աջ կողմից բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է,

25

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

 • Ուղիղ և դեպի ձախ:
 • Բոլոր ուղղություններով:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններկարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ`

Ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրված է կարգավորողի ձախ կողմից բոլոր ուղղություններով և կարգավորողի դիմացից՝ միայն աջ:
Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի դիմացից միայն աջ և կարգավորողի ձախ կողմից միայն ձախ:

Կարգավորողի թիկունքից և աջ կողմից բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է,

26
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Երթևեկությունն արգելվում է`

 • Կապտադեղին ավտոմոբիլին` դեպի ձախ:
 • Կապտադեղին ավտոմոբիլին` ուղիղ, կարմիր ավտոմոբիլին` ուղիղ և դեպի աջ:
 • Կարմիր ավտոմոբիլին:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններ

ձեռքերը պարզված են կողմ կամ իջեցված են`

ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից ուղիղ և դեպի աջ

Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից միայն ուղիղ:

Երթևեկությունն արգելվում է կարգավորողի թիկունքի և կրծքի կողմից:

27
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:

 • Ուղիղ և դեպի աջ` առաջին անցումով:
 • Դեպի աջ` առաջին անցումով:
 • Դեպի աջ` երկրորդ անցումով:
 • Դեպի աջ` առաջին և երկրորդ անցումներով:
Մեկնաբանություն
Սեկցիաների (սլաքով կանաչ լուսացուցային լույսերը, որոնք կարգավորում են երթևեկությունը համապատասխան ուղղությամբ) ինչպես նաև ցանկացած լուսացույցի կարգավորման ազդեցությունը տարածվում է միայն այն խաչմերուկների վրա, որտեղ տեղադրված է:
Կանոն 8 |
28
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:

 • Ձախ նկարում:
 • Աջ նկարում:
 • Երկու նկարներում էլ:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններ

ձեռքերը պարզված են կողմ կամ իջեցված են`

ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից ուղիղ և դեպի աջ

Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից միայն ուղիղ:

Երթևեկությունն արգելվում է կարգավորողի թիկունքի և կրծքի կողմից:

Կարգավորողի ազդանշաններկարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ`

Ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրված է կարգավորողի ձախ կողմից բոլոր ուղղություններով և կարգավորողի դիմացից՝ միայն աջ:
Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի դիմացից միայն աջ և կարգավորողի ձախ կողմից միայն ձախ:

Կարգավորողի թիկունքից և աջ կողմից բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է,

29
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Այս լուսացույցը կիրառվում է`

 • Տրամվայների և տրոլեյբուսների երթևեկությունը կարգավորելու համար:
 • Միայն տրամվայների երթևեկությունը կարգավորելու համար:
 • Տրամվայների, ինչպես նաև առանձնացված գոտիներով երթևեկող ընդհանուր օգտագործման այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորելու համար:
Մեկնաբանություն
Կանոն 14. Տրամվայների, ինչպես նաև առանձնացված գոտիով երթևեկող ընդհանուր օգտագործման այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորելու համար կարող են կիրառվել «T»-աձև դասավորված միագույն, լուսնասպիտակ չորս կլոր ազդանշաններ ունեցող լուսացույցներ: Երթևեկությունը թույլատրվում է միայն ներքևի և վերևի ազդանշաններից մեկի կամ մի քանիսի միաժամանակ միացված լինելու դեպքում, ընդ որում, ձախը թույլատրում է երթևեկությունը դեպի ձախ, միջինը` ուղիղ, իսկ աջը` դեպի աջ: Եթե լուսացույցի վերևի մեկ կամ մի քանի ազդանշաններ միացված են առանց ներքևի ազդանշանի, ապա երթևեկությունն արգելված է:
30
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Երթևեկությունը թույլատրվում է`

 • Կապտադեղին ավտոմոբիլին` ուղիղ, կարմիրին` դեպի աջ:
 • Կարմիր ավտոմոբիլին` ուղիղ և դեպի աջ, կապտադեղինին` ուղիղ:
 • Երկու ավտոմոբիլներին` միայն ուղիղ:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններ

ձեռքերը պարզված են կողմ կամ իջեցված են`

ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից ուղիղ և դեպի աջ

Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից միայն ուղիղ:

Երթևեկությունն արգելվում է կարգավորողի թիկունքի և կրծքի կողմից:

31
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Երթևեկությունը թույլատրվում է`

 • Կարմիր ավտոմոբիլին:
 • Մոտոցիկլին:
 • Տրամվային և կարմիր ավտոմոբիլին:
 • Տրամվային:
 • Կապույտ ավտոմոբիլին:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններկարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ`

Ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրված է կարգավորողի ձախ կողմից բոլոր ուղղություններով և կարգավորողի դիմացից՝ միայն աջ:
Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի դիմացից միայն աջ և կարգավորողի ձախ կողմից միայն ձախ:

Կարգավորողի թիկունքից և աջ կողմից բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է,

32

Ի՞նչ է տեղեկացնում լուսացույցի ազդանշանը:

 • Լուսացույցն անսարք է:
 • Խաչմերուկն անցնելիս վարորդները պետք է ղեկավարվեն ճանապարհային նշանի պահանջներով:
 • Վարորդները պետք է սպասեն լուսացույցի թույլատրող ազդանշանին:
Մեկնաբանություն
Կարմիր և դեղին սլաքների միաժամանակյա միացումը ցույց է տալիս, որ շուտով կմիանա կարմիր ազդանշանը և վարորդները պետք է սպասեն լուսացույցի թույլատրող ազդանշանին:
33

Նշված հետագծերով երթևեկությունը շարունակելու իրավունք ունեն`

 • Բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Ավտոբուսի և բեռնատար ավտոմոբիլների վարորդները:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի և ավտոբուսի վարորդները:
 • Ավտոբուսի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Կարգավորողի ազդանշաններ

ձեռքերը պարզված են կողմ կամ իջեցված են`

ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից ուղիղ և դեպի աջ

Տրամվայների երթևեկությունը թույլատրվում է կարգավորողի ձախ և աջ կողմերից միայն ուղիղ:

Երթևեկությունն արգելվում է կարգավորողի թիկունքի և կրծքի կողմից:

34

Ո՞ր ուղղությամբ կարող է վարորդը շարունակել երթևեկությունը:

 • Դեպի աջ` առաջին անցումով:
 • Դեպի աջ` առաջին և երկրորդ անցումներով:
 • Դեպի ձախ` առաջին անցումով:
Մեկնաբանություն
Սեկցիաների (սլաքով կանաչ լուսացուցային լույսերը, որոնք կարգավորում են երթևեկությունը համապատասխան ուղղությամբ) ինչպես նաև ցանկացած լուսացույցի կարգավորման ազդեցությունը տարածվում է միայն այն խաչմերուկների վրա, որտեղ տեղադրված է:
35

Որտե՞ղ պետք է կանգ առնի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

 • Կանգառը պարտադիր չէ:
 • Լուսացույցի մոտ:
 • "Կանգ գծի" մոտ:
 • Երթևեկելի գոտիների հատման մոտ:
Մեկնաբանություն
Լուսացույցի արգելող ազդանշանի դեպքում վարորդը պետք է կանգ առնի «Կանգ-գծի» մոտ:
Գծանշում 1.12. | Կանոն 18 |
36

Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին շարունակել երթևեկությունը լուսացույցի դեղին ազդանշանը միանալու կամ կարգավորողը ձեռքը բարձրացնելու դեպքում:

 • Արգելվում է:
 • Թույլատրվում է, եթե վարորդը հնարավորություն չունի կանգնել` առանց կտրուկ արգելակման:
Մեկնաբանություն
Կանոն 19. Դեղին ազդանշանը միանալու կամ կարգավորողը ձեռքը բարձրացնելու դեպքում այն վարորդները, որոնք հնարավորություն չունեն առանց կտրուկ արգելակելու կանգնել կանգ գծից առաջ, կարող են շարունակել երթևեկությունը:
37

Կարգավորողն ազդանշան տալիս է սուլիչով`

 • Միայն այն դեպքում, երբ պահանջում է կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցը:
 • Երթևեկության մասնակիցների ուշադրությունն իր վրա հրավիրելու համար:
Մեկնաբանություն
Կանոն 17. Ազդանշանների լավ տեսանելիության համար կարգավորողը կարող է օգտագործել ցուցաձող, այդ թվում` կարմիր ազդանշանով կամ լուսանդրադարձիչ սկավառակով, իսկ երթևեկության մասնակիցների ուշադրությունն իր վրա հրավիրելու համար` ազդանշան տալ նաև սուլիչով: Կարգավորողը կարող է ձեռքով տալ վարորդների ու հետիոտների համար հասկանալի նաև այլ ազդանշաններ:
   <<<       >>>