Վթարային ազդանշանի և «վթարային կանգառ» ճանաչման նշանի կիրառումը

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1

Քարշակման ժամանակ, վթարային լուսային ազդանշանի բացակայության կամ անսարքության դեպքում «Վթարային կանգառ» նշանը տեղադրվում է`

 • Քարշակվող տրանսպորտային միջոցի հետևի մասում:
 • Քարշակվող տրանսպորտային միջոցի առջևի մասում:
 • Վարորդի հայեցողությամբ` տրանսպորտային միջոցներից մեկի վրա` տեսանելի տեղում:
Մեկնաբանություն
Կանոն 24. Վթարային լուսային ազդանշանի բացակայության կամ անսարքության դեպքում «Վթարային կանգառ» նշանը տեղադրվում է քարշակվող տրանսպորտային միջոցի հետևի մասում:
2

Քարշակման ժամանակ քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինեն`

 • Լապտերների հեռահար լույսերը:
 • Լապտերների մոտակա լույսերը:
 • Վթարային լուսային ազդանշանը:
Մեկնաբանություն
Կանոն 22. Վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`
1) ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում.
2) կանգառն արգելված տեղերում հարկադրված կանգառի դեպքում.
3) լապտերների լույսից վարորդի շլացման դեպքում.
4) քարշակման դեպքում (քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա):
3

Առաջնահերթ ի՞նչ պետք է ձեռնարկի վարորդը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցի լապտերների լույսից շլանալու դեպքում:

 • Լապտերների հեռահար լույսը (միացված լինելու դեպքում) փոխարկի մոտակայի:
 • Միացնի վթարային լուսային ազդանշանը:
 • Տա ձայնային ազդանշան` մեկ երկար և երեք կարճ:
 • Տա ձայնային ազդանշան` մեկ կարճ և երեք երկար:
Մեկնաբանություն
Կանոն 22. Վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`

1) ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում.
2) կանգառն արգելված տեղերում հարկադրված կանգառի դեպքում.
3) լապտերների լույսից վարորդի շլացման դեպքում.
4) քարշակման դեպքում (քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա):
4

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`

 • Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:
 • Կանգառն արգելված տեղերում` հարկադրված կանգառի դեպքում:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 22. Վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`
1) ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում.
2) կանգառն արգելված տեղերում հարկադրված կանգառի դեպքում.
3) լապտերների լույսից վարորդի շլացման դեպքում.
4) քարշակման դեպքում (քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա):
5

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`

 • Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:
 • Քարշակման դեպքում (քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա):
 • Կանգառն արգելված տեղերում` հարկադրված կանգառի դեպքում:
 • Թվարկած բոլոր դեպքերում:
Մեկնաբանություն
Կանոն 22. Վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`
1) ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում.
2) կանգառն արգելված տեղերում հարկադրված կանգառի դեպքում.
3) լապտերների լույսից վարորդի շլացման դեպքում.
4) քարշակման դեպքում (քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա):
6

Տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում «Վթարային կանգառ» նշանը:

 • Բնակավայրերում` ոչ պակաս 15 մ վրա, բնակավայրերից դուրս` 30 մ:
 • Բնակավայրերում` ոչ պակաս 10 մ վրա, բնակավայրերից դուրս` 20 մ:
 • Բնակավայրերում` ոչ պակաս 5 մ վրա, բնակավայրերից դուրս` 10 մ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 23. Վթարային լուսային ազդանշանը միացնելուց հետո անհապաղ պետք է տեղադրվի «Վթարային կանգառ» ճանաչման նշանը
1) ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում.
2) կանգառն արգելված տեղերում հարկադրված կանգառի դեպքում, ինչպես նաև այն տեղերում, որտեղ, ելնելով տեսանելիության պայմաններից, տրանսպորտային միջոցը չի կարող ժամանակին նկատվել այլ վարորդների կողմից:
Ելնելով վարորդներին ժամանակին զգուշացնելու անհրաժեշտությունից` «Վթարային կանգառ» նշանը (թարթող կարմիր լապտերիկ) տեղադրվում է բնակավայրերում` տրանսպորտային միջոցից ոչ պակաս 15 մ, իսկ բնակավայրերից դուրս` 30 մ հեռավորության վրա:
7

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`

 • Լապտերների լույսից վարորդի շլացման դեպքում:
 • Քարշակման դեպքում (քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա):
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 22. Վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`
1) ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում.
2) կանգառն արգելված տեղերում հարկադրված կանգառի դեպքում.
3) լապտերների լույսից վարորդի շլացման դեպքում.
4) քարշակման դեպքում (քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա):
8

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`

 • Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:
 • Քարշակման դեպքում (քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա):
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 22. Վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`
1) ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում.
2) կանգառն արգելված տեղերում հարկադրված կանգառի դեպքում.
3) լապտերների լույսից վարորդի շլացման դեպքում.
4) քարշակման դեպքում (քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա):
9

Վթարային լուսային ազդանշանը միացվում է`

 • Մինչև թունել մտնելը:
 • Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:
 • Կազմակերպված ավտոշարասյան կազմում երթևեկելիս:
Մեկնաբանություն
Կանոն 22. Վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`
1) ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում.
2) կանգառն արգելված տեղերում հարկադրված կանգառի դեպքում.
3) լապտերների լույսից վարորդի շլացման դեպքում.
4) քարշակման դեպքում (քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա):
   <<<       >>>