Երթևեկության արագությունը

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1

Ավտոբուսի վարորդը կատարել է կանգառ ուղևորներ նստեցնելու նպատակով: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ: Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:

 • Ոչ ոք:
 • Ավտոբուսի վարորդը:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Երկու վարորդներն էլ:
Մեկնաբանություն
Բնակավայրերից դուրս ճանապարհներին տեղադրված «գլխավոր ճանապարհ» նշանը |2.1| արգելում է կայանումը նշանի ազդեցության գոտում |կանոն 86|: Ավտոբուսը կանգառ է կատարել, ինչը նշանակում է, որ ավտոբուսի վարորդը չի խախտել չկայանելու պահանջը: Թեթև մարդատարը երթևեկում է 70կմ/ժ արագությամբ, որը ևս խախտում չի համարվում, քանի որ կապույտ հիմնագույնի վրա բնակավայրի սկիզբ նշանը |5.25| չի սահմանում արագություն և տեղեկացնում է, որ մեքենան գտնվում է տվյալ բնակավայրին մոտ, բայց ոչ բնակավայրում: Քանի որ, կապույտ հիմնագույնով «բնակավայրի սկիզբ» նշանը |5.25| արագության ռեժիմում որևէ փոփոխություն չի մտցնում և նկարից կարելի է դատել, որ տարածքը բնակավայրից դուրս է, գործում է բնակավարերից դուրս բոլոր ճանապարհներին սահմանված է 90կմ/ժ արագություն ռեժիմը|կանոն 69|:
Նշան 2.1. | կայանում` | կանգառ` | Կանոն 86 | Նշան 5.25. | Կանոն 69 |
2

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը ճանապարհներին` բնակավայրերից դուրս:

 • 110 կմ/ժ:
 • 100 կմ/ժ:
 • 90 կմ/ժ:
 • 80 կմ/ժ:
 • 70 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 69.Բնակավայրերից դուրս երթևեկությունը թույլատրվում է`
1) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով և 3,5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով (110 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով).
2) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մերձքաղաքային, միջմարզային և միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով ու մոտոցիկլներով` բոլոր ճանապարհներին.
3) 70 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մնացած բոլոր ավտոբուսներով, կցորդի հետ կցված թեթև մարդատար ավտոմոբիլներին և 3,5 տ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներին (90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով):
3

Կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը թույլատրվում է ոչ ավելի քան`

 • 60 կմ/ժ արագությամբ:
 • 70 կմ/ժ արագությամբ:
 • 80 կմ/ժ արագությամբ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 71. Թույլատրվում է երթևեկել`
1) 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլներով և երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցներով.
2) 50 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` միմյանց կցված մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակում կատարելիս:
4

Երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

 • 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
 • 70 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
 • 80 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 71. Թույլատրվում է երթևեկել`
1) 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլներով և երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցներով.
2) 50 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` միմյանց կցված մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակում կատարելիս:
5

Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է`

 • 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
 • 80 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
 • 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 68. Բնակավայրերում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ, իսկ այն տարածքներում, որոնց մուտքն ու ելքը նշված են 5.21` «Բնակելի գոտի» և 5.22` «Բնակելի գոտու վերջ» նշաններով, ինչպես նաև բակային տարածքներում` 20 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
Նշան 5.21. | Նշան 5.22. |
6

Միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերից դուրս թույլատրվում է`

 • 70 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
 • 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
 • 110 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 69.Բնակավայրերից դուրս երթևեկությունը թույլատրվում է`
1) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով և 3,5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով (110 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով).
2) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մերձքաղաքային, միջմարզային և միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով ու մոտոցիկլներով` բոլոր ճանապարհներին.
3) 70 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մնացած բոլոր ավտոբուսներով, կցորդի հետ կցված թեթև մարդատար ավտոմոբիլներին և 3,5 տ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներին (90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով):
7

Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել 3.5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով` բնակավայրերից դուրս:

 • 90 կմ/ժ արագությունից ոչ ավելի:
 • 70 կմ/ժ արագությունից ոչ ավելի:
 • 80 կմ/ժ արագությունից ոչ ավելի:
Մեկնաբանություն
Կանոն 69.Բնակավայրերից դուրս երթևեկությունը թույլատրվում է`
1) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով և 3,5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով (110 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով).
2) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մերձքաղաքային, միջմարզային և միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով ու մոտոցիկլներով` բոլոր ճանապարհներին.
3) 70 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մնացած բոլոր ավտոբուսներով, կցորդի հետ կցված թեթև մարդատար ավտոմոբիլներին և 3,5 տ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներին (90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով):
8

Թույլատրվու՞մ է արդյոք միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին բնակավայրերում գերազանցել 60 կմ/ժ արագությունը:

 • Թույլատրվում է` միայն միևնույն ուղղությամբ երկու և ավելի գոտի ունեցող ճանապարհներին:
 • Թույլատրվում է:
 • Արգելվում է:
Մեկնաբանություն
Բնակավայրերում 60կմ/ժ առավելագույն արագություն սահմանված է բոլոր ՏՄ-ների համար:

Կանոն 68. Բնակավայրերում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ, իսկ այն տարածքներում, որոնց մուտքն ու ելքը նշված են 5.21` «Բնակելի գոտի» և 5.22` «Բնակելի գոտու վերջ» նշաններով, ինչպես նաև բակային տարածքներում` 20 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
Նշան 5.21. | Նշան 5.22. |
9

Թույլատրվու՞մ է արդյոք միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին բնակավայրերից դուրս գերազանցել 70 կմ/ժ արագություն:

 • Թույլատրվում է` միայն երթևեկության համար տվյալ ուղղությամբ երկու և ավելի գոտի ունեցող ճանապարհներով երթևեկելիս:
 • Թույլատրվում է:
 • Արգելվում է:
Մեկնաբանություն
Կանոն 69.Բնակավայրերից դուրս երթևեկությունը թույլատրվում է`
1) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով և 3,5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով (110 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով).
2) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մերձքաղաքային, միջմարզային և միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով ու մոտոցիկլներով` բոլոր ճանապարհներին.
3) 70 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մնացած բոլոր ավտոբուսներով, կցորդի հետ կցված թեթև մարդատար ավտոմոբիլներին և 3,5 տ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներին (90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով):
10

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը` մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակելու ժամանակ:

 • 30 կմ/ժ:
 • 40 կմ/ժ:
 • 50 կմ/ժ:
 • 60 կմ/ժ:
 • 70 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 71. Թույլատրվում է երթևեկել`
1) 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլներով և երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցներով.
2) 50 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` միմյանց կցված մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակում կատարելիս:
11
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր -Արագություն քարշակում մարդկանց բեռների փոխադրում

Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ կարող է իրականացվել քարշակումը տվյալ պայմաններում:

 • 30 կմ/ժ:
 • 50 կմ/ժ:
 • 70 կմ/ժ:
 • 80 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 71. Թույլատրվում է երթևեկել`

1) 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլներով և երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցներով.
2) 50 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` միմյանց կցված մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակում կատարելիս:
12

Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների քարշակումը ճկուն կցիչով:

 • 70 կմ/ժ:
 • 60 կմ/ժ:
 • 50 կմ/ժ:
 • 40 կմ/ժ:
 • 30 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 71. Թույլատրվում է երթևեկել`
1) 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլներով և երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցներով.
2) 50 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` միմյանց կցված մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակում կատարելիս:
13

Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներ քարշակելիս երթևեկության արագությունը չպետք է գերազանցի`

 • 30 կմ/ժ:
 • 40 կմ/ժ:
 • 50 կմ/ժ:
 • 60 կմ/ժ:
 • 70 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 71. Թույլատրվում է երթևեկել`
1) 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլներով և երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցներով.
2) 50 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` միմյանց կցված մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակում կատարելիս:
14

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում կցորդ քարշակող թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով երթևեկելիս:

 • 110 կմ/ժ:
 • 100 կմ/ժ:
 • 90 կմ/ժ:
 • 80 կմ/ժ:
 • 70 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 69.Բնակավայրերից դուրս երթևեկությունը թույլատրվում է`
1) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով և 3,5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով (110 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով).
2) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մերձքաղաքային, միջմարզային և միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով ու մոտոցիկլներով` բոլոր ճանապարհներին.
3) 70 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մնացած բոլոր ավտոբուսներով, կցորդի հետ կցված թեթև մարդատար ավտոմոբիլներին և 3,5 տ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներին (90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով):
15

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը ճկուն կցիչով քարշակելիս:

 • 70 կմ/ժ:
 • 60 կմ/ժ:
 • 50 կմ/ժ:
 • 40 կմ/ժ:
 • 30 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 71. Թույլատրվում է երթևեկել`

1) 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլներով և երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցներով.
2) 50 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` միմյանց կցված մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակում կատարելիս:
16

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել միջմարզային և միջքաղաքային ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներին` բնակավայրերից դուրս բոլոր ճանապարհներին:

 • 60 կմ/ժ:
 • 70 կմ/ժ:
 • 90 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 69.Բնակավայրերից դուրս երթևեկությունը թույլատրվում է`
1) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով և 3,5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով (110 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով).
2) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մերձքաղաքային, միջմարզային և միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով ու մոտոցիկլներով` բոլոր ճանապարհներին.
3) 70 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մնացած բոլոր ավտոբուսներով, կցորդի հետ կցված թեթև մարդատար ավտոմոբիլներին և 3,5 տ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներին (90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով):
17

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսներին բնակավայրերից դուրս երթևեկել 70 կմ/ժ արագությամբ:

 • Թույլատրվում է:
 • Արգելվում է:
Մեկնաբանություն
Կանոն 69.Բնակավայրերից դուրս երթևեկությունը թույլատրվում է`
1) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով և 3,5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով (110 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով).
2) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մերձքաղաքային, միջմարզային և միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով ու մոտոցիկլներով` բոլոր ճանապարհներին.
3) 70 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մնացած բոլոր ավտոբուսներով, կցորդի հետ կցված թեթև մարդատար ավտոմոբիլներին և 3,5 տ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներին (90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով):
18

Միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է ոչ ավելի քան`

 • 60 կմ/ժ:
 • 70 կմ/ժ:
 • 90 կմ/ժ :
Մեկնաբանություն
Բնակավայրերում 60կմ/ժ առավելագույն արագություն սահմանված է բոլոր ՏՄ-ների համար:

Կանոն 68. Բնակավայրերում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ, իսկ այն տարածքներում, որոնց մուտքն ու ելքը նշված են 5.21` «Բնակելի գոտի» և 5.22` «Բնակելի գոտու վերջ» նշաններով, ինչպես նաև բակային տարածքներում` 20 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
19

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերից դուրս`

 • 60 կմ/ժ:
 • 70 կմ/ժ:
 • 90 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 69.Բնակավայրերից դուրս երթևեկությունը թույլատրվում է`
1) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով և 3,5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով (110 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով).
2) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մերձքաղաքային, միջմարզային և միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով ու մոտոցիկլներով` բոլոր ճանապարհներին.
3) 70 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մնացած բոլոր ավտոբուսներով, կցորդի հետ կցված թեթև մարդատար ավտոմոբիլներին և 3,5 տ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներին (90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով):
20

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսների երթևեկությունը "Բնակելի գոտի" և "Բնակելի գոտու վերջը" նշաններով կահավորված տարածքներում:

 • 20 կմ/ժ:
 • 30 կմ/ժ:
 • 40 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 68. Բնակավայրերում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ, իսկ այն տարածքներում, որոնց մուտքն ու ելքը նշված են 5.21` «Բնակելի գոտի» և 5.22` «Բնակելի գոտու վերջ» նշաններով, ինչպես նաև բակային տարածքներում` 20 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
21

Կահավորված թափքում մարդկանց փոխադրելու դեպքում բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը պարտավոր է երթևեկել ոչ ավելի քան`

 • 50 կմ/ժ արագությամբ:
 • 60 կմ/ժ արագությամբ:
 • 70 կմ/ժ արագությամբ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 71. Թույլատրվում է երթևեկել`


1) 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլներով և երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցներով.

2) 50 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` միմյանց կցված մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակում կատարելիս:
22

Այս նշանի առկայության դեպքում ի՞նչ առավելագույն արագությամբ երթևեկելու իրավունք ունեն միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդները:

 • 70 կմ/ժ:
 • 90 կմ/ժ:
 • 110 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Այս նշանը |5.1| տեղեկացնում է ավտոմայրուղու մասին: Համաձայն կանոն 69-ի, միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդները ավտոմայրուղիներում կարող են երթևեկել առավելագույնը 90կմ/ժ արագությամբ:
Նշան 5.1. | Կանոն 69 |
23

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել քարշակող ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

 • 50 կմ/ժ:
 • 60 կմ/ժ:
 • 90 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 71. Թույլատրվում է երթևեկել`

1) 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլներով և երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցներով.
2) 50 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` միմյանց կցված մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակում կատարելիս:
24

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

 • 60 կմ/ժ:
 • 70 կմ/ժ:
 • 80 կմ/ժ:
 • 90 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Այս նշանը |6.9.1.| տեղեկացնում է, որ ավտոբուսը երթևեկում է ավտոմայրուղով: Համաձայն կանոն 69-ի, միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդները ավտոմայրուղիներում կարող են երթևեկել առավելագույնը 90կմ/ժ արագությամբ:
Նշան 6.9.1. | Կանոն 69 |
25

Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավելի քան`

 • 60 կմ/ժ արագությամբ:
 • 80 կմ/ժ արագությամբ:
 • 90 կմ/ժ արագությամբ:
Մեկնաբանություն
Սպիտակ հիմնագույնով «բնակավայրի սկիզբ» նշանը |5.23.1| սահմանում է, որ մենք գտնվում ենք բնակավայրում, որտեղ թույլատրելի առավելագույն արագությունը ցանկացած տրանսպորտային միջոցի համար 60կմ/ժ է |կանոն 68|
Նշան 5.23.1. | Կանոն 68 |
26

Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավել քան`

 • 60 կմ/ժ:
 • 80 կմ/ժ:
 • 90 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Կապույտ հիմնագույնով «բնակավայրի սկիզբ» նշանը |5.25| տեղեկացնում է բնակավայրի մասին, բայց չի սահմանում բնակավայրերում վարելու արագության ռեժիմ: Հետևաբար միայն այս նշանի առկայության դեպքում տրանսպորտային միջոցների վարորդները կարող են երթևեկել բնակայրերից դուրս սահմանված արագության ռեժիմով: Հետևաբար թույլատրելի առավելագույն արագությունը նաև միջքաղաքային ավտոբուսների համար կլինի 90կմ/ժ |կանոն 69|:
Նշան 5.25. | Կանոն 69 |
27

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:

 • 70 կմ/ժ:
 • 80 կմ/ժ:
 • 90 կմ/ժ:
 • 100 կմ/ժ:
 • 110 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 69.Բնակավայրերից դուրս երթևեկությունը թույլատրվում է`
1) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով և 3,5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով (110 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով).
2) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մերձքաղաքային, միջմարզային և միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով ու մոտոցիկլներով` բոլոր ճանապարհներին.
3) 70 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մնացած բոլոր ավտոբուսներով, կցորդի հետ կցված թեթև մարդատար ավտոմոբիլներին և 3,5 տ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներին (90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով):
28

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսի երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի ազդեցության ճանապարհահատվածներում:

 • 70 կմ/ժ:
 • 80 կմ/ժ:
 • 90 կմ/ժ:
 • 100 կմ/ժ:
 • 110 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Այս նշանը |5.1| տեղեկացնում է ավտոմայրուղով երթևեկելու մասին: Ավտոմայրուղիներում ավտոբուսների համար սահմանված է 90կմ/ժ առավելագույն արագություն |Կանոն 69|:
Նշան 5.1. | Կանոն 69 |
29

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:

 • 70 կմ/ժ:
 • 80 կմ/ժ:
 • 110 կմ/ժ:
 • 100 կմ/ժ:
 • 90 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 69.Բնակավայրերից դուրս երթևեկությունը թույլատրվում է`
1) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով և 3,5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով (110 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով).
2) 90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մերձքաղաքային, միջմարզային և միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով ու մոտոցիկլներով` բոլոր ճանապարհներին.
3) 70 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` մնացած բոլոր ավտոբուսներով, կցորդի հետ կցված թեթև մարդատար ավտոմոբիլներին և 3,5 տ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներին (90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ` ավտոմայրուղիներով):
30

Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշանների ազդեցության տարածքներում:

 • 5 կմ/ժ ոչ ավելի:
 • 10 կմ/ժ ոչ ավելի:
 • 20 կմ/ժ ոչ ավելի:
Մեկնաբանություն
Կանոն 68. Բնակավայրերում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է 60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ, իսկ այն տարածքներում, որոնց մուտքն ու ելքը նշված են «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» նշաններով, ինչպես նաև բակային տարածքներում` 20 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:
Նշան 5.21. | Նշան 5.22. |
31
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր  -Նախազգուշացնող ազդանշաններ, հատուկ ազդանշաններ,  վազանց

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի ազդեցության ճանապարհահատվածներում:

 • 70 կմ/ժ:
 • 80 կմ/ժ:
 • 90 կմ/ժ:
 • 100 կմ/ժ:
 • 110 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Այս նշանը |5.1| տեղեկացնում է ավտոմայրուղու մասին: Համաձայն կանոն 69-ի, մարդատար ավտոմոբիլների վարորդները ավտոմայրուղիներում կարող են երթևեկել առավելագույնը 110կմ/ժ արագությամբ:
Նշան 5.1. | Կանոն 69 |
32

Թույլատրվու՞մ է բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանցել ավտոբուսին, որը երթևեկում է 60 կմ/ժ արագությամբ:

 • Արգելվում է:
 • Թույլատրվում է:
Մեկնաբանություն
Կապույտ հիմնագույնով «բնակավայրի սկիզբ» նշանը |5.25| տեղեկացնում է բնակավայրի մասին, բայց չի սահմանում բնակավայրերում վարելու արագության ռեժիմ: Հետևաբար միայն այս նշանի առկայության դեպքում տրանսպորտային միջոցների վարորդները կարող են երթևեկել բնակայրերից դուրս սահմանված արագության ռեժիմով:
Հետևաբար բեռնատարը կարող է արագությունը ավելացնել մինչև 70կմ/ժ և վազանցել ավտոբուսին |Կանոն 69|:
Նշան 5.25. | Կանոն 69 |
   <<<       >>>