Առավելության նշաններ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

 • Բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Ավտոբուսի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Քանի որ ավտոբուսը ճանապարհի նեղ հատվածին մոտենում է նշան 2.6-ի կողմից, դրա վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը բեռնատարին, որն ունի առաջնահերթ անցման առավելություն |նշան 2.7 |:
Նշան 2.6. | Նշան 2.7. | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
2
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

 • Տրակտորի վարորդը:
 • Ավտոբուսի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն նշան 2.7-ի տրակտորի վարորդը ունի առաջնահերթ անցման իրավունք:
Նշան 2.7. | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
3
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր -նախազգուշացնող նշաններ

Նշաններից ո՞րն է նախազգուշացնում հավասարազոր ճանապարհների` խաչմերուկին մոտենալու մասին:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Հատում երկրորդական ճանապարհի հետ |2.3.1|
2. Երկրորդական ճանապարհի հարում ձախից |2.3.3|
3. Զիջեք ճանապարհը |2.4|
4. Երկկողմ երթևեկություն|1.21|
5. Հավասարազոր ճանապարհների հատում|1.6|
Նշան 2.3.1. | Նշան 2.3.3. | Նշան 2.4. | Նշան 1.21. | Նշան 1.6. |
4
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր դեպքում է վարորդը ճիշտ կատարել այս նշանի պահանջները:

 • Զիջել է ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներին:
 • Զիջել է ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:
Մեկնաբանություն
Այս նշանի առկայության դեպքում վարորդը պետք զիջի բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:
Նշան 2.4. | մեխանիկական ՏՄ` | տրանսպորտային միջոց` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
5

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Գլխավոր ճանապարհը շարունակվում է խաչմերուկից դեպի ձախ:
 • Գլխավոր ճանապարհը շարունակվում է խաչմերուկից ուղիղ և դեպի ձախ:
Մեկնաբանություն
Համաձայն «գլխավոր ճանապարհ» նշանի |2.1| և «գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» նշանի |8.13| խաչմերուկում գլխավոր ճանապարհը թեքվում է ձախ: «Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» նշանի |8.13| վրա գլխավոր ճանապարհը ցույց է տրված համեմատաբար հաստ գծով:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. |
6

Ի՞նչպես պիտի վարվի վարորդն այն դեպքում, երբ խաչմերուկից առաջ տեղադրված է հետևյալ ճանապարհային նշանը:

 • Անցնել խաչմերուկը` անվտանգությունը պահպանելով:
 • Ճանապարհը զիջել հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:
 • Կանգնել նշանի առջև և ճանապարհը զիջել հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:
Մեկնաբանություն
«Երթևեկությունն առանց կանգառի» նշանը |2.5| պարտադրում է կանգ առնել, համոզվել որ անցումն անվտանգ է ու նոր միայն շարունակել երթեկությունը: Ի տարբերություն այս նշանի «Զիջեք ճանապարհը» նշանը |2.4| չի պարտադրում կանգ առնել, եթե ակնհայտորեն զիջելու խնդիր չկա:
Նշան 2.5. | Նշան 2.4. | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
7

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

 • Անհրաժեշտ է կանգ առնել առաջին նշանի մոտ:
 • Անհրաժեշտ է կանգ առնել երկրորդ նշանից առաջ:
 • Անհրաժեշտ է կանգ առնել երկաթուղային առաջին գծից ոչ պակաս 5 մետր հեռավորության վրա:
Մեկնաբանություն
Միագիծ երկաթուղի նշանը |1.3.1| պարզապես տեղեկացնում է, որ ճանապարհը հատվում է երկաթուղու հետ, սակայն ոչինչ չի պարտադրում: Վարորդը պետք է կանգ առնի «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանի |2.5| մոտ, քանի որ բացակայում են ուղեփակոցը և կանգ-գիծը |կանոն 111|:
Նշան 1.3.1. | Նշան 2.5. | Կանոն 111 |
8

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

 • Անցնի երկաթուղային գծանցն` ապահովելով անվտանգությունը:
 • Անցնի երկաթուղային գծանցն առանց կանգ առնելու:
 • Կանգ առնի նշանից առաջ և պահպանելով անվտանգությունն` անցնի բազմագիծ երկաթուղային գծանցը:
Մեկնաբանություն
«Բազմագիծ երկաթուղի» նշանը |1.3.2| պարզապես տեղեկացնում է, որ ճանապարհը հատվում է երկաթուղու հետ: Վարորդը պետք է կանգ առնի «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանի |2.5| մոտ, անկախ այն բանից, որ գնացքը արդեն հեռանում է: Ապահովելով երթևեկության անվտանգությունը, վարորդը կարող է շարունակել երթևեկությունը:
Նշան 1.3.2. | Նշան 2.5. |
9

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:

 • Անհրաժեշտության դեպքում ճանապարհը զիջի հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցին:
 • Կանգ առնի և ճանապարհը զիջի հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցին:
Մեկնաբանություն
Եթե «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանը |2.5| կիրառվում է «կանգ-գծի» |գծանշում 1.12| հետ միաժամանակ, ապա վարորդը պետք է կանգ առնի «կանգ-գծի» մոտ:
Նշան 2.5. | Գծանշում 1.12. |
10

Դեպի ձախ երթևեկությունը շարունակելու համար որտե՞ղ պետք է կանգ առնի ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին զիջելու համար:

 • Ճանապարհային նշանի առջև:
 • Գծանշման մոտ:
 • Վարորդի հայեցողությամբ անվտանգ տեղում:
Մեկնաբանություն
Տեղադրված նշանը |2.4| սահմանում է, որ դա տեսնող վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի հատվող ճանապարհով ընթացող մեքենաներին: Գծանշում 1.13. (եռանկյունիների տեսքով գծանշումը) ցույց է տալիս այն տեղը, որտեղ վարորդն անհրաժեշտության դեպքում պետք է կանգ առնի և զիջի ճանապարհը հատող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին
Նշան 2.4. | Գծանշում 1.13. | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
11

Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ պետք է կանգ առնել:

 • Առաջին ճանապարհային նշանի մոտ:
 • "Կանգ գծի" մոտ:
 • Երկրորդ ճանապարհային նշանի մոտ:
 • Կանգառը պարտադիր չէ:
Մեկնաբանություն
Եթե «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանը |2.5| կիրառվում է «կանգ-գծի» |գշանշում 1.12| հետ միաժամանակ, ապա վարորդը պետք է կանգ առնի «կանգ-գծի» մոտ: «Զիջեք ճանապարհը» նշանը |2.4|, որը այս դեպքում կիրառվում է «Հեռավորություն մինչև օբյեկտ» նշանի |8.12| հետ պարզապես տեղեկացնում է, որ 250մ-ից տեղադրված է «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանը |2.5|:
Նշան 2.5. | Գծանշում 1.12. | Նշան 2.4. | Նշան 8.1.2. |
   <<<       >>>