Թելադրող նշաններ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Այս ճանապարհային նշանը`

  • Թույլատրում է երթևեկել միայն նշված կամ ավելի բարձր արագությամբ:
  • Արգելում է երթևեկել նշանի վրա նշվածից ավելի բարձր արագությամբ:
  • Ցույց է տալիս այն արագությունը, որով առաջարկվում է երթևեկել ճանապարհի տվյալ հատվածում:
Մեկնաբանություն
Ներկայացված 4.6 նշանը թույլատրվում է երթևեկել 50 կմ/ժ կամ ավելի բարձր արագությամբ:
Նշան 4.6. |
2

Ո՞ր ճանապարհային նշանն է պարտադրում վարորդին երթևեկել միայն դեպի ձախ կամ դեպի աջ:

  • --1--
  • --2--
  • --3--
Մեկնաբանություն
1.Երթևեկությունն ուղիղ կամ դեպի աջ |4.1.4|,
2.Երթևեկությունն ուղիղ կամ դեպի ձախ |4.1.5|,
3.Երթևեկությունը դեպի աջ կամ դեպի ձախ |4.1.6|
Նշան 4.1.4. | Նշան 4.1.5. | Նշան 4.1.6. |
3

Տվյալ իրադրությունում ո՞ր հետագծով է թույլատրվում արգելքի շրջանցումը:

  • Միայն a:
  • Միայն b:
  • a և b:
Մեկնաբանություն
Ներկայացված 4.2.3 նշանը թույլատրվում է շրջանցել խոչնդոտը և՛ աջից, և՛ ձախից:
Նշան 4.2.3. |
   <<<       >>>