Հատուկ թելադրանքի նշաններ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
Ճանապարհային նշաններ

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Արգելքի շրջանցումը ձախից»:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Երթևեկությունը դեպի ձախ |4.1.3|
2. Վտանագավոր շրջադարձ դեպի ձախ |1.11.2|
3. Արգելքի շրջանցում ձախից |4.2.2|
4. Ելք դեպի միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ |5.7.2|
5. Ելք դեպի միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ |5.7.1|
Նշան 4.1.3. | Նշան 1.11.2. | Նշան 4.2.2. | Նշան 5.7.2. | Նշան 5.7.1. |
2
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է վարորդին առավելություն տալիս հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Երկկողմ երթևեկություն |1.21.|
2. Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցի վարորդը ունի առաջնահերթ անցման իրավունք |2.6.|
3. Գլխավոր ճանապարհ - առավելություն հատվող ճանապարհներով երթևեկող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ |2.1|
4. Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է զիջել |2.7.|
5. Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով |5.15.7|
Նշան 1.21. | Նշան 2.6. | Նշան 2.1. | Նշան 2.7. | Նշան 5.15.7. |
3
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - առավելության նշաններ

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է պահանջում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Երկկողմ երթևեկություն |1.21.|
2. Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցի վարորդը ունի առաջնահերթ անցման իրավունք |2.6.|
3. Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է |2.5|
5. Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով |5.15.7|
4. Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է զիջել |2.7.|
Նշան 1.21. | Նշան 2.6. | Նշան 2.5. | Նշան 5.15.7. | Նշան 2.7. |
4
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս միակողմ երթևեկության ճանապարհի հատվածը:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Ճանապարհի նեղացում ձախից |1.20.3|
2. Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է զիջել |2.7.|
3. Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ|5.5|
4. Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցի վարորդը ունի առաջնահերթ անցման իրավունք |2.6.|
5. Երթևեկությունն ուղիղ |4.1.1|
Նշան 1.20.3. | Նշան 2.7. | Նշան 5.5. | Նշան 2.6. | Նշան 4.1.1. |
5
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում այս նշանի ազդեցության ճանապարհներին:

 • Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների:
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցների:
 • Ավտոմոբիլների և մոտոցիկլների:
 • Այն տրանսպորտային միջոցների, որոնց առավելագույն արագությունը գերազանցում է 40 կմ/ժ:
Մեկնաբանություն
Այս նշանը |5.3| թույլատրում է միայն ավտոմոբիլների (բեռնատար և մարդատար) և մոտոցիկլների երթևեկությունը:
6
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վերջ»:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Դարձափոխային երթևեկության վերջ |5.9|
2. Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհի վերջ |5.12.|
3. Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով |5.15.2|
4. Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վերջ |5.6.|
5. Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտի |5.14|
Նշան 5.9. | Նշան 5.12. | Նշան 5.15.2. | Նշան 5.6. | Նշան 5.14. |
7
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր- նշաններ

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Երթևեկությունը դեպի աջ կամ դեպի ձախ |4.1.6|
2. Ելք դեպի միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ |5.7.1|
3. Երկրորդական ճանապարհի հարում ձախից |2.3.3|
4. Փակուղի - միջանցիկ անցում չունեցող ճանապարհ |6.8.1|
5. Շրջանցումը թույլատրվում է ինչպես աջ, այնպես էլ՝ ձախ կողմից |4.2.3|
Նշան 4.1.6. | Նշան 5.7.1. | Նշան 2.3.3. | Նշան 6.8.1. | Նշան 4.2.3. |
8

Հետևյալ ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`

 • Խաչմերուկում պետք է երթևեկել դեպի ձախ կամ աջ:
 • Հատվող ճանապարհին կազմակերպված է դարձափոխային երթևեկություն:
 • Հատվող ճանապարհին կազմակերպված է միակողմանի երթևեկություն:
Մեկնաբանություն
«Ելք դեպի դարձափոխային երթևեկությամբ ճանապարհ» նշանը |5.10| տեղեկացնում է, որ ճանապարհը հատվում է այնպիսի ճանապարհի հետ, որտեղ կազմակերպված է դարձափոխային երթևեկություն:
Նշան 5.10. |
   <<<       >>>