Տեղեկատվության նշաններ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
քննական հարցեր

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում բեռնատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:

 • Միայն դեպի աջ:
 • Դեպի աջ, դեպի ձախ և հակառակ ուղղությամբ:
 • Միայն դեպի ձախ:
Մեկնաբանություն
«Երթևեկության ուղղություն բեռնատար ավտոմոբիլների համար» նշանը |6.15| չի պարտադրում որևէ ուղղությամբ գնալ: Դա ցույց է տալիս առաջարկվող ուղղությունը: «Բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն արգելվում է» նշանը |3.4| արգելում է բեռնատարների երթևեկությունը այդ ուղղութլամբ: Հետևաբար բեռնատարը կարող է գնալ բոլոր ուղղություններով, բացի ճանապարհը ուղիղ շարունակելուց:
Նշան 3.4. | Նշան 6.15. |
2
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Այս նշանը կոչվում է`

 • Արգելքի շրջանցման նախնական ցուցիչ:
 • Այլ երթևեկելի մաս վերադասավորվելու նախնական ցուցիչ:
 • Հանդիպակաց երթևեկության գոտի դուրս գալու նախնական ցուցիչ:
Մեկնաբանություն
Արգելքի շրջանցում նշանը |օրինակ 4.2.3| այլ տեսք ունի: Նկատեք այս նշանի մեջտեղով սև հոծ գիծ է անցում, որն, ըստ էության, արտացոլում է բաժանարար գոտին: Հիշենք որ 1 բաժանարար գոտին ճանապարհը բաժանում է երկու երթևեկելի մասերի: Հետևաբար, մեջտեղի հոծ գծի աջ ու ձախ կողմերը տարբեր երթևեկելի մասեր են: Սլաքով ցույց է տրված որ մի երթևեկելի մասից պետք է անցնել մյուսը: Բացի սլաքից տեղադրված է նաև մուտքն արգելվում նշանը:
Նշան 6.19. | երթևեկելի մաս՝ | բաժանարար գոտի` | Նշան 3.2. | Նշան 4.2.3. |
3
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - թելադրող նշաններ

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է թույլատրում երթևեկել միայն նշված (կմ/ժ) կամ ավելի բարձր արագությամբ:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Առավելագույն թույլատրելի արագությունը 50կմ/ժ|3.24|
2. «Առավելագույն թույլատրելի արագությունը 50կմ/ժ» նշանի սահմանափակման վերջ:|3.25|
3. Նվազագույն թույլատրելի արագությունը 50 կմ/ժ. պետք է երթևեկել 50կմ/ժ կամ ավելի մեծ արագությամբ |4.6|
4. «Նվազագույն թույլատրելի արագությունը 50կմ/ժ» նշանի սահմանափակման վերջ:|4.7|
5. Առաջարկվում է երթևեկել 50 կմ/ժ արագությամբ: Եթե վարորդը երթևեկում է ավելի բարձր կամ ցածր արագությամբ, ապա դա չի կարող դիտարկվել որպես խախտում:|6.2|
Նշան 3.24. | Նշան 3.25. | Նշան 4.6. | Նշան 4.7. | Նշան 6.2. |
4
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`

 • Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ, որով թույլատրվում է միայն բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը:
 • Միայն բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկության համար նախատեսված գոտին:
 • Բեռնատար ավտոմոբիլների համար առաջարկվող երթևեկության ուղղությունը:
Մեկնաբանություն
Նշանը վերաբերվում է միայն բեռնատար մեքենաների վարորդներին. այն առաջարկում է երթևեկել սլաքով նշված ուղղությամբ, բայց չի պարտադրում:
Նշան 6.15. |
5
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս 50 կմ/ժ առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջը:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Առավելագույն թույլատրելի արագությունը 50կմ/ժ|3.24|
2. «Առավելագույն թույլատրելի արագությունը 50կմ/ժ» նշանի սահմանափակման վերջ:|3.25|
3. Նվազագույն թույլատրելի արագությունը 50 կմ/ժ. պետք է երթևեկել 50կմ/ժ կամ ավելի մեծ արագությամբ |4.6|
4. «Նվազագույն թույլատրելի արագությունը 50կմ/ժ» նշանի սահմանափակման վերջ:|4.7|
5. Առաջարկվում է երթևեկել 50 կմ/ժ արագությամբ: Եթե վարորդը երթևեկում է ավելի բարձր կամ ցածր արագությամբ, ապա դա չի կարող դիտարկվել որպես խախտում:|6.2|
Նշան 3.24. | Նշան 3.25. | Նշան 4.6. | Նշան 4.7. | Նշան 6.2. |
6
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս երթևեկության ուղղությունները T-աձև խաչմերուկում:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
 • - 4 -
 • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. Երթևեկությունը միայն աջ կամ ձախ |4.1.6|
2. Շրջադարձի ուղղություն |1.34.|
3. Երկրորդական ճանապարհի հարում ձախից|2.3.3|
5. Փակուղի - միջանցիկ անցում չունեցող ճանապարհ|6.8.1|
4. Արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից |4.2.3|
Նշան 4.1.6. | Նշան 1.34. | Նշան 2.3.3. | Նշան 6.8.1. | Նշան 4.2.3. |
7
տեղեկատվության նշաններ

Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`

 • Միջանցիկ անցում չունեցող ճանապարհ:
 • Երթևեկության ուղղությունը դեպի բնակավայրում գտնվող օբյեկտ:
 • Թափառքի գոտու կամ վերելքի վրա լրացուցիչ գոտու վերջը:
Մեկնաբանություն
«Փակուղի» - միջանցիկ անցում չունեցող ճանապարհ.
Նշան 6.8.1. |
8

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:

 • Շարունակի ընթացքն ուղիղ:
 • Վերադասավորվի ճանապարհի հանդիպակաց երթևեկելի գոտի:
Մեկնաբանություն
Վերևում տեղադրված է «Երթևեկությունն արգելվում է» նշանը |3.3|, ինչը սահմանափակում է երթևեկությունն ուղիղ շարունակելու հնարավորությունը: Հարց է ծագում, իսկ ինչ անել, չէ որ ճանապարհի ձախ հատվածը նախատեսված է հանդիպակաց երթևեկության համար: Հարցի պատասխանը տալիս է աջ կողմում տեղադրված «Այլ երթևեկելի մաս վերադասավորվելու նախնական ցուցիչ» նշանը |6.19|: Նկատեք այս նշանի մեջտեղով սև հոծ գիծ է անցում, որն, ըստ էության, արտացոլում է ճանապարհի մեջտեղի բաժանարար գոտին: Այն ճանապարհը բաժանում է երկու երթևեկելի մասերի: Հետևաբար, նշանի վրա մեջտեղի սև հոծ գծի աջ ու ձախ կողմերը տարբեր երթևեկելի մասեր են: Սլաքով ցույց է տրված որ մեր երթևեկելի մասից պետք է անցնել մյուսը՝ ձախը:
Նշան 3.2. | Նշան 6.19. | երթևեկելի մաս՝ | բաժանարար գոտի` |
9

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

 • Ճանապարհի տվյալ հատվածում երթևեկել 50 կմ/ժ-ից ոչ ավելի արագությամբ:
 • Առաջարկվում է ճանապարհի տվյալ հատվածում երթևեկել 50 կմ/ժ արագությամբ:
Մեկնաբանություն
«Կողային քամի» նշանը |1.29| նախազգուշացնող նշան է և կապ չունի արագության հետ: «Առաջարկվող արագություն» նշանը |6.2| չի սահմանում արագություն: Այն տեղեկացնում է վարորդին, որ տվյալ հատվածում առավել անվտանգ կլինի եթե վարորդը մեքենան վարի նշված արագությամբ:
Նշան 1.29. | Նշան 6.2. |
   <<<       >>>