Սպասարկման նշաններ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հյուրանոց» կամ «Մոթել»:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
Մեկնաբանություն
1. «Հիվանդանոց»
2. «Սննդի կետ»
3. «Հյուրանոց կամ մոթել»
4. «Հանգրվան»
5. «Հանգստի վայր»
   <<<       >>>