Թեստ 10

30 ր. 0 վ.
1
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

Քանի որ ավտոբուսը ճանապարհի նեղ հատվածին մոտենում է նշան 2.6-ի կողմից, դրա վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը բեռնատարին, որն ունի առաջնահերթ անցման առավելություն |նշան 2.7 |:
Նշան 2.6. | Նշան 2.7. | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |