Թեստ 12

30 ր. 0 վ.
1
քննական հարցեր

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են խախտել ճանապարհային նշանի պահանջները:

Նշան 3.3-ը արգելում է բոլոր մեխանիկական ՏՄ-ների երթևեկությունը: Նկարում պատկերված բոլոր ՏՄ-ները մեխանիկական ՏՄ-ներ են:
Նկատեք, որ մոտոցիկլի շարժիչի աշխատանքայի ծավալը միշտ մեծ է 50 խորանարդ սանտիմետրից. հակառակ դեպքում այն կհամարվեր մոպեդ (ոչ մեխանիկական ՏՄ):
Նշան 3.3. | մոտոցիկլ` | մոպեդ` | մեխանիկական ՏՄ` |