Թեստ 14

30 ր. 0 վ.
1
քննական հարցեր

Ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:

նշան 5.13.2-ը ցույց է տալիս, որ դեպի աջ երթևեկության գոտին նախատեսված է միայն ընդհանուր օգտագործման ՏՄ—ների երթևեկության համար, իսկ դեպի ձախ՝ միակողմանի երթևեկությամբ ճանապարհ է: Հետևաբար միայն դեպի աջ է արգելված երթևեկությունը |կանոն 124|:
Նշան 5.13.2. | ընդհանուր օգտագործման ՏՄ` | Կանոն 124 |