Թեստ 2

30 ր. 0 վ.
1
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Նշեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`

Քանի որ ավտոբուսը և լծասայլը խաչմերուկին մոտենում են բեռատարի աջ կողմից՝ հավասարազոր ճանապարհով, բեռնատարը պետք է երկուսին էլ զիջի ճանապարհը |կանոն 98|:
Կանոն 98 |