Թեստ 21

30 ր. 0 վ.
1
քննական հարցեր

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ կատարում հետադարձը:

Կարմիր ավտոմոբիլը ճիշտ է կատարում հետադարձը |կանոն 40|: Բեռնատարը կարող է կատարել հետադարձ այնպես, ինչպես ներկայացված է նկարում |կանոն 43|, սակայն վարորդը պետք է միացնի վթարային լուսային ազդանշանը և զիջի ճանապարհը: Ակնհայտ է, որ բեռնատարը չի կատարել վթարային ազդանշանը միացնելու պահանջը:
Կանոն 40 | Կանոն 43 |