Թեստ 22

30 ր. 0 վ.
1
քննական հարցեր

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում մանևրը:

1-ին նկարում վարորդը ճիշտ է կատարում շրջադարձը, քանի որ «Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը |n_4.1.1| չի արգելում աջ շրջադարձը դեպի բակեր և ճանապարհին մերձակա այլ տարածքներ:
2-րդ նկարում վարորդը խախտել է «Երթևեկությունն ուղիղ» նշանի |n_4.1.1| պահանջը, որով արգելվում է ձախ շրջադարձը:
3-րդ նկարում վարորդը երթևեկում է միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհով |Նշան 5.5|: Այս դեպքում վարորդը խախտել է հետադարձ կատարելու կանոնները, քանի որ հետադարձն արգելվում է միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհներին |կանոն 50|:
Նշան 4.1.1. | Նշան 5.5. | Կանոն 50 |