Թեստ 25

30 ր. 0 վ.
1
քննական հարցեր

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում բեռնատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:

«Երթևեկության ուղղություն բեռնատար ավտոմոբիլների համար» նշանը |6.15| չի պարտադրում որևէ ուղղությամբ գնալ: Դա ցույց է տալիս առաջարկվող ուղղությունը: «Բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն արգելվում է» նշանը |3.4| արգելում է բեռնատարների երթևեկությունը այդ ուղղութլամբ: Հետևաբար բեռնատարը կարող է գնալ բոլոր ուղղություններով, բացի ճանապարհը ուղիղ շարունակելուց:
Նշան 3.4. | Նշան 6.15. |