Թեստ 26

30 ր. 0 վ.
1
քննական հարցեր

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:

«Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը |4.1.1| թելադրում է երթևեկել միայն ուղիղ: Միևնույն ժամանակ ճանապարհների միացման տեղում տեղադրված է «Հետադարձի տեղ» նշանը |6.3.1| թույլ է տալիս կատարել հետադարձ: Ակնհայտ է հակասություն: Եթե մենք երկու նշանն էլ դիտարկենք որպես հաստատուն տեղադրված նշաններ, ապա սա կհակասի նշանների տեղադրման պահանջներին: Իրականում «Երթևեկությունն ուղիղ» թելադրող նշանը ժամանակավոր նշան է (թեև նկարում դա այնքան էլ ակնհայտ չէ): Ժամանակավոր ճանապարհային նշանները (այս դեպքում «Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը) ունեն առավելություն հաստատուն տեղադրված նշանների (այս դեպքում «Հետադարձի տեղ» նշանի) նկատմամբ |կանոն 172|: Վերջինս նշանակում է, որ եթե ժամանակավոր ու հիմնական տեղադրված նշանները հակասում են միմյանց, ուրեմն հաստատուն տեղադրված նշանները («Հետադարձի տեղ» նշանը) պետք է անտեսել:
Նշան 4.1.1. | Նշան 6.3.1. | Կանոն 172 |