Թեստ 30

30 ր. 0 վ.
1
քննական հարցեր

Թույլատրվու՞մ է արդյոք դեղին ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ:

ՏՄ-ը խաչմերուկ մուտք գործելուց հետո պիտի այն ազատի ցանկացած ուղղությամբ: Սակայն «Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը |4.1.1| թելադրում է ավտոբուսի վարորդին երթևեկել միայն ուղիղ: Դուք կարող եք առարկել. «Երթևեկությունն ուղիղ» նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա, հետևաբար ավտոբուսի վարորդը կարող է մուտք գործել խաչմերուկ և շարունակել երթևեկել դեպի աջ կամ ձախ: Իհարկե ձեր առարկությունը տեղին կլինի, եթե հաշվի չառնենք, որ հարցում ուղղակիորեն չի նշվում, որ այդ ավտոբուսը ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է: Իսկ եթե այն այդպիսին չէ, ուրեմն խաչմերուկ մտնելուց հետո երթևեկությունը կարող է շարունակվել միայն ուղիղ: Այս դեպքում առջևում առաջացած խցանումը ավտոբուսի վարորդին կհարկադրի կանգ առնել խաչմերուկի մեջտեղում` խոչընդոտելով այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը: Համաձայն կանոնների 88-րդ կետի "Արգելվում է մուտք գործել խաչմերուկ կամ երթևեկելի մասերի հատում, եթե առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել` խոչընդոտելով այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությանը":
Նշան 4.1.1. | ընդհանուր օգտագործման ՏՄ` |