Թեստ 31

30 ր. 0 վ.
1
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

Համաձայն նշան 2.7-ի տրակտորի վարորդը ունի առաջնահերթ անցման իրավունք:
Նշան 2.7. | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |