Թեստ 34

15 ր. 0 վ.
1
քննական հարցեր

Նշված դեպքում ո՞ր գոտուց պետք է կատարվի աջ շրջադարձը:

A գծանշմամբ գոտիները նախատեսված են միան ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար և այդ ճանապարհներին արգելվում է այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն ու կանգառն այդ գոտում (նկատեք միայն երթևեկությունը և կանգառը), սակայն թույլատրվում է մտնել այդ գոտի ճանապարհից շրջադարձ կատարելու համար |կանոն - 124|:
Կանոն 124 |