Թեստ 35

15 ր. 0 վ.
1
Ճանապարհային նշաններ

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Արգելքի շրջանցումը ձախից»:

1. Երթևեկությունը դեպի ձախ |4.1.3|
2. Վտանագավոր շրջադարձ դեպի ձախ |1.11.2|
3. Արգելքի շրջանցում ձախից |4.2.2|
4. Ելք դեպի միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ |5.7.2|
5. Ելք դեպի միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ |5.7.1|
Նշան 4.1.3. | Նշան 1.11.2. | Նշան 4.2.2. | Նշան 5.7.2. | Նշան 5.7.1. |