Թեստ 41

15 ր. 0 վ.
1

Տվյալ իրադրությունում սպիտակ թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը`

Կանոն 125-ի համաձայն բնակավայրերում ՏՄ-ների վարորդները պետք է զիջեն կանգառից դուրս եկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին: Քանի որ կանգառից առաջ տեղադրված է «բնակավայրի սկիզբ» նշանը |5.23.1.|, ապա սպիտակ ավտոմոբիլի վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի կանգառից երթևեկություն սկսող ընդհանուր օգտագործման ՏՄ-ին:
Կանոն 125 | ընդհանուր օգտագործման ՏՄ` | Նշան 5.23.1. |