Թեստ 43

15 ր. 0 վ.
1

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք տվյալ իրավիճակում:

Համաձայն կանոն 39-ի Վերադասավորման ժամանակ համընթաց ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում ճանապարհը պետք է զիջի ձախից ընթացող տրանսպորտային միջոցի վարորդը (նկարում կարմիր մեքենայի վարորդը):