Թեստ 45

15 ր. 0 վ.
1

Երթևեկությունն ուղիղ շարոնակող ավտոբուսի վարորդը պարտավո՞ր է արդյոք զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոոբիլին։

Բեռնատարը դուրս է գալիս փակուղուց |նշան 6.8.2|: Փակուղու նշանը հիմք չէ, այդ ճանապարհը երկրորդական համարելու համար: Նկարում պատկերված է հավասարազոր ճանապարհների խաչմերուկ: Հետևաբար ավտոբուսի վարորդը պետք է զիջի, հաշվի առնելով, որ բեռնատարը խաչմերուկին մոտենում է իր աջ կողմից |կանոն 98|:
Նշան 6.8.2. | Կանոն 98 |