Թեստ 48

15 ր. 0 վ.
1

Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է մոտոցիկլի վարորդը զիջել ճանապարհը։

Մոտոցիկլի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը, քանի որ նա թափառքի գոտիով պետք է մտնի այլ ճանապարհ, և պարտավոր է զիջել դրանով ընթացող ՏՄ-ներին |կանոն 47|:
Կանոն 47 |