Թեստ 51

15 ր. 0 վ.
1

Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ․ պարտավոր ե՞ք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին։

Կանոն 28-ը սահմանում է, որ վարորդը պետք է զիջի կապույտ փարոսիկ միացրած տրանսպորտային միջոցներին, եթե դրանց վրա միացված է նաև հատուկ ձայնային ազդանշանը: Նկարում կանաչ մեքենայի վրա միացված է միայն կապույտ փարոսիկը, հետևաբար դուք պարտավոր չեք ճանապարհը նրան զիջել: