Թեստ 53

15 ր. 0 վ.
1

Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Գլխավոր ճանապարհ» |2.1| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը (ներկայացված է հաստ գծով): Նկարում գլխավոր ճանապարհով երթևեկում եք դուք և թեթև մարդատար մեքենան: Քանի որ բեռնատարը և մոտոցիկլը երթևեկում են ոչ գլխավոր ճանապարհով |8.13 նշանի վրա բարակ գծի կողմից|, ապա պետք է ճանապարհը զիջեն գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (ձեզ և թեթև մարդատարին)|կանոն 96|: Ձեզանից և մարդատար մեքենայի վարորդից մեկը պետք է անցնի առաջինը: Քանի որ թեթև մարդատարը և դուք խաչմերուկին մոտենում եք հավասարազոր ճանապարհներով, ապա ճանապարհը պետք է զիջի նա, ով աջից հարված ունի (դուք) |կանոն 98|: Հետևաբար դուք կանցնեք երկրորդը, թեթև մարդատարից հետո:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | Կանոն 98 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |