Թեստ 54

15 ր. 0 վ.
1

Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

Եթե խաչմերուկում տեղադրված է առավելության նշան («գլխավոր ճանապարհ» |2.1|) և լուսացույց, ապա նշանների պահանջը պետք է անտեսել |կանոն 173|: Կապույտ և կարմիր փարոսիկներ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած մեքենան խաչմերուկը կանցնի առաջինը |կանոն 28|, հետո դուք ճանապարհը կզիջեք մոտոցիկլին, քանի որ դուք ձախ եք գնում, իսկ մոտոցիկլը գալիս է հանդիպակաց և ուղիղ |կանոն 90|:
Նշան 2.1. | Կանոն 28 | Կանոն 173 | Կանոն 90 |